Overzicht steunmaatregelen corona voor ondernemers

12 minuten leestijd

Het coronavirus heeft economische gevolgen met zich meegebracht die voor vrijwel iedere ondernemer voelbaar zijn. Daarom heeft de Rijksoverheid voor zowel grote als kleine (zelfstandige) ondernemers verschillende steunmaatregelen ter beschikking gesteld. Hieronder vallen onder andere een steunpakket en investeringsmaatregelen. Met de regelingen krijgt u bijvoorbeeld een tegemoetkoming in uw loonkosten of een inkomensondersteuning. In dit artikel geven we een overzicht van de voornaamste steunmaatregelen voor ondernemers als gevolg van het coronavirus. 

Financiële regelingen:

 • NOW: loonkostenondersteuning
 • Tozo: inkomensondersteuning
 • TVL: vaste lasten ondersteuning
 • TONK: noodzakelijke kosten ondersteuning

Financieringsregelingen:

 • KKC (Kleine Kredieten Corona-regeling)
 • BMKB (BMKB-C): sneller en meer kunnen lenen bij banken
 • Commerciële kredietfaciliteiten

Belastingregelingen:

 • BIK
 • Uitstel belasting en lagere rente 

Heeft u een accountantsverklaring nodig? Start gratis uw aanvraag en ontvang 3 offertes van accountants bij u in de buurt! 

Financiële regelingen

NOW: ondersteuning in loonkosten

De NOW, ook wel Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, heeft als doel om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden tijdens de coronacrisis. Heeft u als werkgever structureel verlies in omzet en voldoet u aan de voorwaarden? Dan komt u in aanmerking voor NOW 3 en krijgt u een tegemoetkoming in loonkosten. Op deze manier kunnen zoveel mogelijk werknemers hun werk kunnen blijven behouden, dus ook uitzendkrachten, payrollmedewerkers of oproepkrachten. Als werkgever kunt u uw medewerkers tijdens de crisis blijven doorbetalen. 

Wat zijn de voorwaarden van NOW 3?
Bij NOW 3 geldt in tegenstelling tot NOW 1 en 2 dat hoe hoger het omzetverlies is, hoe hoger de tegemoetkoming is. Er geldt dat bedrijven die minstens 20% verlies in omzet hebben over 3 maanden (okt t/m dec), een tegemoetkoming van maximaal 85% van de loonsom krijgen. Dit is naar rato van de omzetdaling. Is het omzetverlies 100%? Dan is de tegemoetkoming 85%. 

Wanneer moet ik NOW 3 aanvragen?
NOW 3.1 (subsidieblok 1) is op 27-12-2020 gesloten. Hier kunt u dus geen aanvraag meer voor indienen. Tussen 15-02-2021 en 14-03-2021 kunt u een aanvraag starten voor NOW 3.2 (subsidie 2). NOW 3.3 zal tussen 01-04-2021 en 30-06-2021 aangevraagd kunnen worden. 

Hoe vraag ik NOW 3 aan?
Dien uw aanvraag in bij het UWV.  

Heb ik voor de NOW 3 regeling een accountantsverklaring nodig?
Ja, voor de NOW 3 is een accountantsverklaring verplicht. Als werkgever bent u namelijk verplicht om binnen 38 weken na de NOW-aanvraag een definitieve vaststelling aan te vragen. Bij deze vaststelling is een accountantsverklaring vereist.  Werkgevers die een NOW-subsidie hebben ontvangen van € 125.000,- of meer zijn verplicht een accountantsverklaring te leveren. Vraag gratis 3 offertes aan en vergelijk accountants bij u in de regio.

Regeling Looptijd
NOW 3: subsidie 2 01-01-2021 t/m 01-03-2021. *Uiterlijk 14 maart 2021 aangevraagd hebben
NOW 3: subsidie 3 01-04-2021 t/m 30-06-2021. *Uiterlijk 13 juni 2021 aangevraagd hebben

Tozo: ondersteuning in inkomen

Tozo, ook wel Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers, heeft als doel om zelfstandigen inkomensondersteuning te bieden. Deze steunmaatregel staat open voor zelfstandigen en AOW’ers met een eigen bedrijf (deze laatste groep kan een beroep doen op een uitkering voor bedrijfskapitaal). De regeling is net zoals NOW verlengd. Wel zijn enkele voorwaarden van Tozo 3 gewijzigd ten opzichte van Tozo 1 en 2. Lees de voorwaarden van Tozo 3 hieronder. Vanaf 1 april 2021 geldt Tozo 4, waarbij er geen vermogenstoets geldt. Overige mogelijke wijzigingen binnen deze regeling worden binnenkort bekendgemaakt. 

Wat zijn de voorwaarden van Tozo 3?
De uitkering vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Een voorwaarde hierbij is dat uw totale inkomen onder het bijstandsniveau is gekomen als gevolg van de coronacrisis. Ook als u salaris ontvangt en het totale inkomen is gedaald tot onder het bijstandsniveau dan komt u in aanmerking voor Tozo, mits u aan alle voorwaarden voldoet. Overige voorwaarden zijn: 

 • De gemeente voert een vermogenstoets uit bij uw aanvraag. Ook de partnerinkomenstoets is hierbij van kracht.
 • De hoogte van de uitkering hangt af van het huishoudinkomen en bedraagt maximaal € 1.500,- netto voor gehuwden en € 1.050,- voor alleenstaanden vanaf 21 jaar.
 • De maximale lening voor bedrijfskapitaal voor Tozo 1, Tozo 2 en Tozo 3 bedraagt gezamenlijk € 10.157,-.
 • De maximale looptijd van de lening is verlengd van 3 naar 3,5 jaar.
 • Uitstel is uitsluitend mogelijk op basis van individuele omstandigheden (als u niet in staat bent om de rente- of aflossingsverplichting te voldoen).

Wanneer moet ik Tozo 3 en 4 aanvragen?
Tozo 3 kunt u vanaf de eerste van de maand aanvragen waarvan u een aanvraag wilt indienen en is sinds 01-10-2020 actief (tot 01-04-2021). Tozo 4 kunt u vanaf 01-04-2021 aanvragen.

Hoe vraag ik Tozo 3 en 4 aan?
Tozo vraagt u bij uw woongemeente aan. U vult het digitale formulier in dat op de website van uw gemeente staat vermeld. 

Regeling Looptijd
Tozo 3 01-10-2020 t/m 30-03-2021
Tozo 3: aanvullende inkomensondersteuning Aanvragen vanaf de 1e van de maand waarvan u aanvraagt
Tozo 3: lening voor bedrijfskapitaal De maximale looptijd van een lening is 3.5 jaar
Tozo 4 01-04-2021 t/m 30-06-2021
Tozo 4: lening voor bedrijfskapitaal De maximale looptijd van een lening is 3.5 jaar

TVL: ondersteuning in vaste lasten

TVL, ook wel Tegemoetkoming Vaste Lasten, helpt mkb-ondernemers en zzp’ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. Onder vaste lasten vallen bijvoorbeeld de huur of verzekeringen. Met TVL kan een groot deel van deze kosten worden opgevangen. Deze regeling loopt tot en met juni 2021. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen moeten voor iedere periode (om de 3 maanden) een nieuwe aanvraag indienen.

Wat zijn de voorwaarden van TVL?
Mkb-bedrijven en zzp’ers die minstens 30% omzetverlies hebben als gevolg van de coronacrisis komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. Het minimale subsidiebedrag is € 1500,- en dit kan oplopen tot € 330.000,- belastingvrij verdeeld over 3 maanden. Bij bedrijven die meer dan 250 medewerkers in dienst hebben is de maximale tegemoetkoming € 400.000,-. Een andere voorwaarde is dat het bedrijf vóór 15-03-2020 is opgericht en ingeschreven bij de KvK. De regeling loopt tijdens het 1e kwartaal van 2021.

Wanneer moet ik TVL aanvragen?
De aanvragen voor TVL Q4 2020 zijn op 29-01-2021 gesloten, hiervoor kunt u geen aanvraag meer indienen. Voor TVL Q1 2020 kunt u naar verwachting begin februari een aanvraag indienen. De datum voor het aanvragen voor TVL Q2 2020 wordt nader bekend gemaakt.

Hoe vraag ik TVL aan?
De TVL voor Q1 van 2021 is verlengd tot en met eind juni en kan vanaf begin februari 2021 worden aangevraagd bij de RVO. 

Regeling Looptijd
TVL Q4 2020 01-10-2020 t/m 30-06-2021. *Tussen 25-11-2020 t/m 29-01-2021 hebben aangevraagd
TVL Q1 2021 01-10-2020 t/m 30-06-2021. Vanaf begin februari 2021 aanvragen.
TVL Q2 2021 01-10-2020 t/m 30-06-2021. Aanvragen kan vanaf medio juni 2021

TONK: ondersteuning in noodzakelijke kosten

TONK, ook wel Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten, is een ondersteuningsmaatregel voor mensen die binnen de huidige regelingen net buiten de boot vallen en in de financiële problemen zitten. Bij noodzakelijke kosten ligt de focus op de woonkosten. Er wordt 130 miljoen euro beschikbaar gesteld. Veel zelfstandigen die een hoop opdrachten hebben verloren maar geen aanspraak konden maken op Tozo kunnen gebruikmaken van TONK. De regeling gaat met terugwerkende kracht gelden van 01-01-2021 tot en met 30-06-2021. 

Wat zijn de voorwaarden van TONK?
Bij het aanvragen wordt er gekeken of er sprake is van een onvermijdelijke terugval in het inkomen en naar draagkracht. Draagkracht houdt de verhouding in tussen het inkomen en vermogen van het huishouden enerzijds en de noodzakelijke kosten anderzijds. Een voorwaarde om aan TONK te voldoen is dat de inkomsten van een huishouden dusdanig achteruitgaan dat zij de noodzakelijke kosten niet langer kunnen betalen.

Wanneer moet ik TONK aanvragen?
Op dit moment kunt u nog geen aanvraag indienen voor TONK. Naar verwachting zullen vanaf 1 maart 2021 steeds meer gemeenten een TONK-loket openen. 

Hoe vraag ik TONK aan?
De TONK-regeling verloopt via de woongemeenten. 

Regeling Looptijd
TONK 01-01-2021 t/m 30-06-2021. *Vanaf maart 2021 aanvragen

Financieringsregelingen

KKC: ondersteuning in financiering

KKC, ook wel Kleine Kredieten Corona-regeling, is een overbruggingslening waarbij de overheid ondernemers ondersteunt in de financiering. De regeling is gericht op ondernemers die als gevolg van de coronacrisis een liquiditeitstekort hebben. De overheid staat borg voor 95% van de financiering. Ook betaalt u een gunstig vast rentetarief van 4%. De hoogte van deze lening bedraagt minstens € 10.000,- en maximaal € 50.000,-. De lening duurt maximaal 5 jaar.

Wat zijn de voorwaarden van KKC?
Om in aanmerking te komen voor KKC dient u te voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet uw bedrijf al vóór 01-01-2019 ingeschreven staan bij de KvK en heeft u nog geen financiering met garantie of borgstelling van de overheid. U komt dus niet in aanmerking als u al een aanvraag voor een tegemoetkoming in loonkosten (NOW) of aanvraag voor uitstel van belasting betalen heeft gedaan. Daarnaast heeft u maximaal € 250.000,- openstaan aan financiering ná de gewenste extra financiering. 

Let op: de regeling wordt alleen verstrekt in de vorm van een lening waarbij u een deel boetevrij extra kunt aflossen. De regeling is dus niet beschikbaar in de vorm van een krediet waarbij u rood kunt staan op de rekening.

Wanneer moet ik KKC aanvragen?
De KKC loopt sinds mei 2020 en moet uiterlijk eind juni 2021 worden aangevraagd via een geaccrediteerde financier.

Hoe vraag ik KKC aan?
De KKC-regeling verloopt via uw kredietverstrekker, bijvoorbeeld uw bank. Geaccrediteerde financiers kunnen tot uiterlijk 30-06-2021 een aanvraag voor een KKC-krediet indienen bij de RVO. Tot nu toe hebben de volgende financiers zich aangemeld voor de KKC:

 • Rabobank
 • ING-bank
 • New10 (ABN-AMRO Bank)
 • Volksbank
 • Triodos Bank
 • Kredietunie Groningen

Regeling Looptijd
KKC Loopt sinds mei 2020. *Uiterlijk 30 juni 2021 aanvragen

BMKB: ondersteuning in financiering

Net als bij KKC kunnen ondernemers met BMKB (Borgstelling MKB-kredieten) eenvoudiger geld lenen bij een bank en een aantal kredietunies. De voorwaarden van de BMKB-regeling zijn echter veranderd. De verruimingsmaatregel wordt aangeduid als BMKB-C. We bespreken de veranderingen in de voorwaarden hieronder.

Wat zijn de voorwaarden van BMKB-C?
Bij BMKB geldt dat uw bedrijf al langer dan 3 jaar bestaat en is gevestigd in Nederland, u maximaal 250 medewerkers in dienst heeft met een jaaromzet tot € 50 miljoen óf een balanstotaal tot € 43 miljoen heeft. Dit blijft voor BMKB-C ook gelden. Wat verandert er dan wel? Bij de reguliere BMKB-regeling staat de overheid garant voor circa 45% van uw financiering. Bij de verruimingsmaatregel wordt het borgstellingskrediet verhoogd waardoor de overheid garant staat voor 67,5% van de lening. Ook is de persoonlijke borg van de ondernemer verlaagd van 25% naar 10%. De maximale looptijd van BMKB-C is 4 jaar.

Wanneer moet ik BMKB-C aanvragen?
BMKB-C is per 16-03-2020 van kracht gegaan en loopt tot eind 2021, zorg dus dat de regeling uiterlijk op 31 december 2021 is aangevraagd.

Hoe vraag ik een BMKB-regeling aan?
U kunt niet zelf een aanvraag indienen, dat doet u namelijk via een aangesloten financier. Het enige wat u doet is uw financier verzoeken om gebruik te maken van de borgstellingsregeling.

Regeling Looptijd
BMKB-C Loopt vanaf 12-03-2020. *Uiterlijk 31 december 2021 aanvragen

Commerciële lening: ondersteuning in financiering

Er zijn naast de steunmaatregelen vanuit de overheid ook verschillende commerciële kredietfaciliteiten die bestaande ondernemers helpen met de financieringsproblemen die zijn ontstaan door de coronacrisis. Sociale kredietbanken werken zonder een winstoogmerk. Ze verlenen kredieten aan mensen in schulden en aan mensen die niet terecht kunnen bij hun reguliere bank. 

Hoe vraag ik een commerciële lening aan?
U kunt direct via de betreffende partij zelf een overbruggingskrediet aanvragen. Vaak kan dit in de vorm van een digitaal aanvraagformulier op de website van de verlener zelf. 

Belastingregelingen

BIK

BIK, ook wel Baangerelateerde Investeringskorting, stimuleert bedrijven om te (blijven) investeren in deze crisistijden. De regeling heeft betrekking op investeringen in 2021 of 2022. Bij grote investeringen tot € 5 miljoen is de korting 3,9% en bij investeringen die boven dit bedrag liggen geldt 1,8% korting. Er mogen maximaal 4 aanvragen per jaar worden ingediend. BIK is met name gericht op bedrijven die de vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting niet betaald krijgen en loonheffing voor personeel afdragen.

Wat zijn de voorwaarden van BIK?
Om te kunnen profiteren van de BIK-regeling moet de investeringsbeslissing na 01-10-2020 zijn genomen en moet de volledige betaling van de investering plaatsvinden in 2021 of 2022. Ook moet er sprake zijn van een nieuwe soort bedrijfsmiddel dat binnen een half jaar in gebruik wordt genomen. Er geldt een ondergrens van  € 1.500,- per bedrijfsmiddel en  € 20.000 per aanvraag. Tot slot is de investeringskorting beperkt tot investeringen die enkel in Nederland worden gebruikt.

Wanneer moet ik BIK aanvragen?
U kunt BIK aanvragen vanaf 21-09-2021.

Hoe vraag ik BIK aan?
Een BIK-verklaring vraagt u aan bij de RVO vanaf 21-09-2021. Ga vanaf deze startdatum naar RVO.nl voor het betreffende aanvraagformulier. Na uw aanvraag duurt het circa 12 weken voordat u een BIK-verklaring ontvangt. 

Regeling Looptijd
BIK 01-10-2020 t/m 30-06-2021. *Vanaf september 2021 aanvragen

Uitstel belasting

Om de belastingschuld bij ondernemers te drukken tijdens de coronacrisis is er een belastingmaatregel opgesteld waarmee belastinguitstel kan worden aangevraagd. De mogelijkheid om belastinguitstel aan te vragen is tot en met 30-06-2021 verlengd. Terugbetalingen van de belastingschuld starten weer vanaf 01-10-2021 met een ruime betalingsregeling van 36 maanden en met soepelere voorwaarden. 

Welke voorwaarden gelden er bij een bijzonder uitstel van belasting?
Er zijn een aantal soepele voorwaarden die gelden bij bijzonder uitstel van belasting. Zo rekent de Belastingdienst geen boetes uit voor het niet tijdig betalen van uw aangiftebelasting (ook wel betaalverzuimboete genoemd). Echter, deze regel vervalt zodra uw uitstel van betaling is afgelopen. Daarnaast is de belastingrente voor vennootschapsbelasting tot en met 31-12-2022 op 4% gesteld in plaats van op de oorspronkelijk 8%. Zo worden ondernemers niet direct met hoge lasten geconfronteerd. 

Wanneer moet ik uitstel van belasting aanvragen?
Op uiterlijk 01-04-2021 moet u een aanvraag hebben ingediend voor uitstel van belasting.

Hoe vraag ik een uitstel van belasting aan?
U kunt op de website van de Belastingdienst een uitstel van betaling aanvragen via het online formulier.

Regeling Looptijd
Uitstel belasting Start vanaf 01-07-2021. *Uiterlijk 1 april aanvragen

Accountantsverklaring aanvragen steunmaatregels

Heeft u een accountantsverklaring nodig? Dan adviseren wij u om op tijd contact op te nemen met uw accountant of om tijdig een accountant in de arm te nemen. Door vroeg in overleg te gaan kunt u alvast voorbereidingen treffen en tot een controleerbare administratie komen als basis van de verklaring. Al helemaal als u voor meerdere periodes van een steunmaatregel een aanvraag heeft ingediend is een overleg over het afsluitingsproces per subsidieperiode belangrijk. Elk tijdvak moet keurig worden verantwoord samen met een professionele accountant. 

Bent u op zoek naar een accountant die u verder helpt? Start via het onderstaande formulier gratis en vrijblijvend uw aanvraag en wij matchen u aan een geschikte accountant. 

Vragen over onze service? Neem gratis contact met ons op via:
Tel: +31 (0)432003092
E-mail: info@boekhouders.nl

Begin uw aanvraag (100% vrijblijvend)

4,6
130 beoordelingen

Bedrijfsvorm *
Werkzaamheden

Beveiligd met SSL
Vraag gratis een offerte aan!

Onze dienst is geheel gratis en vrijblijvend voor u als ondernemer.