De impact van AI op je accountantskantoor

5 minuten leestijd
Laatst bijgewerkt op 08-05-2024

Met de komst van AI (artificial intelligence) worden verschillende sectoren volledig getransformeerd, zo ook de financiële wereld. Het is belangrijk om als accountantskantoor mee te gaan met de ontwikkelingen van AI en hierop in te spelen. AI kan je taken als boekhouder of accountant namelijk aanzienlijk verbeteren, de efficiëntie bevorderen en nieuwe mogelijkheden bieden. En wie wil dat nu niet?  

In dit artikel gaan we dieper in op hoe AI het accountancylandschap verandert en bespreken we de voordelen en mogelijke uitdagingen. 

Op deze pagina:

 

De voordelen van AI voor je accountantskantoor

De opkomst van AI heeft een grote impact op het accountancyvak en opent nieuwe kansen. Hieronder benoemen we de voordelen die AI met zich meebrengt in termen van tijdwinst, analyse en innovatieve toepassingen. De grootste voordelen van AI voor accountantskantoren zijn:

 • Routinetaken automatiseren
 • Data-analyse verbeteren
 • Verbeterde compliance en risicobeheer
 • Strategisch advies verbeteren

We lichten ieder voordeel hieronder toe.

AI Accountancy
 

Routinetaken automatiseren

Als accountant of boekhouder ben je vast bekend met de repetitieve en tijdrovende taken die bij het vak komen kijken. Gelukkig biedt AI hier een oplossing voor! Door gebruik te maken van technologieën zoals machine learning kunnen taken zoals gegevensinvoer, transactiecategorisatie en bankafstemming worden geautomatiseerd. Dit betekent dat je je kunt richten op activiteiten met meer toegevoegde waarde, zoals financiële analyse, strategische besluitvorming en klantadvies. 

Data-analyse verbeteren

Een ander voordeel van AI in de accountancy is verbeterde data-analyse. Met behulp van datamining en voorspellende modellen kan AI grote hoeveelheden financiële gegevens efficiënt analyseren en trends, risico's en kansen identificeren. Dit helpt je om betere financiële voorspellingen te maken, fraude op te sporen en strategische aanbevelingen te doen aan je cliënten. 

Verbeterde compliance en risicobeheer

Ook kan AI een waardevol hulpmiddel zijn voor compliance en risicobeheer. Door AI te gebruiken voor geautomatiseerde controle- en risicobeoordelingsprocessen, kunnen fouten en nalatigheden worden verminderd. AI kan ook helpen bij het identificeren van afwijkende patronen en verdachte transacties die mogelijk wijzen op fraude of complianceproblemen. 

Strategisch advies verbeteren

Tot slot biedt de opkomst van AI-ondersteunde advisering nieuwe mogelijkheden voor accountants en boekhouders om zich te positioneren als strategische adviseurs voor hun klanten. Door AI-gebaseerde analyses en voorspellende modellen kunnen professionals proactief inzichten bieden, trends identificeren en toekomstige scenario's evalueren. Dit stelt je in staat om waardevolle input te leveren bij besluitvormingsprocessen en bij te dragen aan het succes van je klanten.

Uitdagingen voor de accountant

Naast voordelen zijn er ook enkele uitdagingen met de komst van AI voor accountants. Het is belangrijk om als accountant deze uitdagingen te begrijpen en te kunnen aanpakken. Dit zijn de grootste uitdagingen waarmee accountants te maken kunnen krijgen:

 • Technologische bekwaamheid
 • Datakwaliteit en betrouwbaarheid
 • Ethiek en transparantie
 • Verandering in rollen en taken
 • Veiligheid en gegevensbescherming

We lichten ieder punt hieronder toe.

AI Accountancy

Technologische bekwaamheid

Accountants moeten zich vertrouwd maken met AI-technologieën en de bijbehorende tools en software. Het kost tijd en inspanning om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en te begrijpen hoe AI-systemen in elkaar steken. Blijf als accountant daarom investeren in je eigen professionele ontwikkeling en beweeg mee met het veranderende technologische landschap. 

Datakwaliteit en betrouwbaarheid

AI is afhankelijk van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de gegevens die worden gebruikt voor analyse en besluitvorming. Accountants moeten ervoor zorgen dat de data waarop AI-systemen vertrouwen, nauwkeurig, actueel en relevant zijn. Het controleren van de integriteit van de gegevensbronnen en het oplossen van eventuele inconsistenties is van vitaal belang om te voorkomen dat verkeerde conclusies worden getrokken. 

Ethiek en transparantie

AI-systemen zijn afhankelijk van algoritmen en modellen die beslissingen nemen op basis van historische gegevens. Accountants moeten ervoor zorgen dat deze algoritmen eerlijk, transparant en vrij van vooroordelen zijn. Het is belangrijk om de ethische gevolgen van AI in overweging te nemen en ervoor te zorgen dat de beslissingen van AI-systemen in lijn zijn met ethische normen en waarden. 

Verandering in rollen en taken

Met de automatisering van routinetaken zal de rol van accountants veranderen. Sommige traditionele taken kunnen overgenomen worden door AI-systemen, waardoor accountants zich moeten heroriënteren en zich concentreren op taken die menselijke expertise en oordeelsvermogen vereisen. Het kan nodig zijn om nieuwe vaardigheden en kennisgebieden te ontwikkelen om aan de veranderende eisen van de beroepswereld te voldoen. 

Veiligheid en gegevensbescherming

Bij het gebruik van AI moeten accountants aandacht besteden aan gegevensbeveiliging en privacy. Het is noodzakelijk om gevoelige financiële informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en ervoor te zorgen dat AI-systemen voldoen aan de geldende regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Verandering van de rol van de accountant

Met de komst van AI zal de rol van accountants verschuiven naar een meer adviserende en strategische positie. Hoewel AI de mogelijkheid biedt om routinematige taken te automatiseren, blijft de expertise en het oordeelsvermogen van accountants van onschatbare waarde. De uitdagingen die we hierboven noemden kunt je tackelen door je rol als accountant mee te veranderen met de technologische veranderingen in het vakgebied. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van de rol van accountants in het tijdperk van AI: 

 • Data-analyse en interpretatie
 • Kwaliteitsborging
 • Klantadvies en strategische besluitvorming
 • Ethiek en controle

We lichten iedere verandering hieronder kort toe.

AI Accountancy

Data-analyse en interpretatie

Terwijl AI-systemen enorme hoeveelheden gegevens kunnen analyseren, is het aan de accountant om deze gegevens te interpreteren en inzichten te verkrijgen. Accountants kunnen de output van AI-analyses gebruiken om financiële trends te begrijpen, risico's te identificeren en aanbevelingen te doen aan klanten. 

Kwaliteitsborging

Accountants spelen een belangrijke rol bij het waarborgen van de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van financiële gegevens, zelfs in een AI-gestuurde omgeving. Ze kunnen verantwoordelijk zijn voor het valideren van AI-resultaten, het identificeren van eventuele inconsistenties en het waarborgen van de naleving van relevante normen en regelgeving. 

Klantadvies en strategische besluitvorming

Met de tijd die vrijkomt door de automatisering van routinetaken, kunnen accountants zich richten op het adviseren van klanten en het ondersteunen van strategische besluitvorming. Ze kunnen diepgaande analyses en voorspellingen leveren, risico's beoordelen en aanbevelingen doen om de financiële prestaties en het succes van de organisatie te verbeteren. 

Ethiek en controle

Accountants zullen een belangrijke rol spelen bij het waarborgen van ethische normen en het toezicht op AI-systemen. Ze moeten de algoritmen begrijpen die worden gebruikt in AI-toepassingen en ervoor zorgen dat deze transparant, eerlijk en in overeenstemming met de ethische normen functioneren. Daarnaast moeten ze de nodige controles en beoordelingen uitvoeren om mogelijke fouten, bias of fraude in AI-systemen te identificeren en aan te pakken. 

Kortom, de rol van accountants zal verschuiven van het uitvoeren van repetitieve taken naar het benutten van AI-technologieën om gegevens te analyseren, inzichten te genereren en waardevolle adviezen te verstrekken aan klanten en organisaties. Het vermogen om menselijke expertise te combineren met de mogelijkheden van AI zal accountants in staat stellen om hun waarde te vergroten en een belangrijke rol te spelen in het creëren van een succesvolle financiële toekomst. 

Hoe zetten grote Amerikaanse accountantskantoren AI in?

Diverse grote Amerikaanse accountantskantoren delen hoe ze kunstmatige intelligentie (AI) inzetten om hun bedrijfsactiviteiten te transformeren. Van het efficiënt verwerken van data tot het genereren van inhoud en het beantwoorden van interne vragen, deze kantoren benutten AI op verschillende manieren om hun dienstverlening te verbeteren.

PKF O'Connor Davies bijvoorbeeld, gebruikt AI voor data-voorbereiding, waardoor ze aanzienlijke efficiëntieverbeteringen realiseren in diverse aspecten van hun werk, zoals belastingen en audits. Armanino maakt gebruik van AI voor cashflow-analyse en SOC 2-voorbereiding, waarbij ze op maat gemaakte digitale 'werkers' creëren om tijdrovende taken te automatiseren.

GWCPA past AI toe voor financiële overzichtsanalyse en het genereren van content met consistente toon, wat resulteert in snellere antwoorden en efficiënter werk. CLA en RSM US maken beide gebruik van AI voor het beantwoorden van interne vragen en automatisering van compliance, waardoor ze waardevolle tijd vrijmaken voor meer strategische taken.

Ten slotte maakt MBS Accounting gebruik van AI om de communicatie met klanten te verbeteren en zoekmachineoptimalisatie te automatiseren, waardoor ze een consistente professionele uitstraling behouden en effectiever kunnen concurreren.

Kortom, door slim gebruik te maken van AI kunnen accountantskantoren hun processen stroomlijnen, tijd besparen en waarde toevoegen voor zowel henzelf als hun klanten.

Op zoek naar interessante opdrachten voor je kantoor?

Een ding wat AI niet snel zal overnemen is de acquisitie van nieuwe klanten. Het is belangrijk dat de warmte van de mens betrokken blijft bij het bespreken van de wensen en behoeften van klanten, omdat dit meer empathie en inlevingsvermogen biedt. Wil je je administratie- of accountantskantoor laten groeien en ben je op zoek naar meer klandizie? 

Neem contact met ons op en sluit je aan bij ons partnernetwerk. We ontvangen dagelijks tientallen aanvragen van ondernemers door heel Nederland, gevarieerd van eenmanszaken die de volledige boekhouding willen uitbesteden tot accountantsverklaringen voor een BV. 

Begin mijn aanvraag (100% vrijblijvend)

4,6
130 beoordelingen
Werkzaamheden
Bedrijfsvorm*
Bedrijfsleeftijd
Beveiligde verbinding
Vraag gratis een offerte aan!

Onze dienst is geheel gratis en vrijblijvend voor jou als ondernemer.