Vind uw boekhouder voor
Volledige boekhouding

Vind uw boekhouder voor
Volledige boekhouding

Wat hoort er bij een volledige boekhouding?

Iedere ondernemer in Nederland is verplicht om de boekhouding van zijn of haar bedrijf te voeren. Met de boekhouding van uw bedrijf laat u aan (onder andere) de Belastingdienst zien hoe uw bedrijf er financieel voor staat. Afhankelijk van de omvang en groei verschilt de boekhouding van bedrijf tot bedrijf. Op deze pagina benoemen we de voornaamste onderdelen waar een boekhouding uit bestaat. 

 

Een volledige boekhouding bestaat uit:

Schematisch overzicht van rechtsvormen en bijbehorende boekhouding

 

 

 

 

 

 

 

Eenmanszaak Bv, Nv Vof, Maatschap Cv Stichting Coöperatie Vereniging
Jaarrekening Nee Ja Ja* Ja* Ja** Ja Ja**
Financiële rapportages Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Accountantsverklaring Nee Eventueel*** Nee Nee Eventueel*** Eventueel*** Eventueel***
Inkomstenbelasting Ja Ja Ja Ja Nee Ja Nee
Vennootschapsbelasting Nee Ja Nee Nee Eventueel*** Ja Eventueel***
Omzetbelasting (btw) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Crediteuren- en debiteurenbeheer Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Urenregistratie Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

*Vof’s en cv’s waarvan alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennootschappen zijn. Dit geldt ook voor de bijbehorende financiële rapportages. 

**Verenigingen of stichtingen die 2 boekjaren achter elkaar € 6 miljoen omzet per jaar hadden. 

***Bestuurders van bv’s, nv’s, stichtingen, verenigingen of coöperaties hebben een accountantsverklaring nodig als aan twee van de volgende drie punten wordt voldaan: 

  • De waarde van de bedrijfsactiva is hoger dan € 6.000.000;
  • De omzet is meer dan € 12.000.000;
  • U heeft meer dan 50 medewerkers in dienst.

****Een stichting of vereniging moet vpb-aangifte doen als ze aan het economisch verkeer deelnemen en daarbij naar winst streven, of als er geen vrijstelling voor vpb van toepassing is. 

Jaarrekening

Iedere rechtspersoon in Nederland is wettelijk verplicht om jaarlijks een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. De jaarrekening is een overzicht van de financiële status van uw onderneming in het afgelopen boekjaar. De jaarrekening bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening. Hoe groter uw onderneming is, hoe meer financiële informatie u openbaar moet maken in de jaarrekening. Zo moet een grotere onderneming bijvoorbeeld ook een jaarverslag en controleverklaring deponeren. 

Financiële rapportages

Naast het deponeren van de jaarrekening, zult u ook de bijbehorende tussentijdse financiële overzichten van uw boekhouder of accountant ontvangen. Tussentijdse rapporten vormen samen met de jaarrekening een samenhangend geheel. Tussentijdse rapportages zijn cijfers die u elke maand of ieder kwartaal ontvangt. Zo ziet u als ondernemer niet alleen aan het einde van het jaar, maar ook gedurende het jaar hoe de financiële zaken ervoor staan. Dankzij de tussentijdse cijfers heeft u meer tijd om tijdig bij te sturen en kunt u beter inhaken op de actualiteit. Ook veranderingen in behoeften van uw klanten worden sneller zichtbaar, waardoor er nieuwe kansen ontstaan.

Accountantsverklaring

Voor middelgrote of grote rechtspersonen in Nederland is het verplicht om ieder jaar een accountantsverklaring te hebben. Zo is de wet- en regelgeving strenger bij een besloten vennootschap (bv) dan bij eenmanszaken of vof’s. Heeft u een bv? Dan is het dus verplicht om ieder jaar een accountantsverklaring aan te leveren. Bij ondernemingen volgens de inkomstenbelasting (eenmanszaak, vof, cv, maatschap) is een accountantscontrole nooit verplicht.

Er zijn drie soorten accountantsverklaringen, namelijk:

  1. Controleverklaring
  2. Beoordelingsverklaring
  3. Samenstellingsverklaring

Aangifte inkomstenbelasting zakelijk

Als ondernemer betaalt u inkomstenbelasting over de nettowinst van uw onderneming. Iedere ondernemen voor de inkomstenbelasting moet hier een aangifte van doen. De hoogte van deze belasting hangt af van de hoogte van de nettowinst en is dus voor iedere ondernemer anders. Hoe meer winst u maakt, hoe meer inkomstenbelasting u moet betalen. Heeft u een grotere onderneming zoals een bv of nv? Lees dan hieronder verder over aangifte vennootschapsbelasting.

Aangifte vennootschapsbelasting

De aangifte vennootschapsbelasting (vpb-aangifte) geldt voor grotere ondernemingen, zoals bv’s en nv’s. In sommige gevallen moeten ook stichtingen of verenigingen de vennootschapsbelasting betalen. De vennootschapsbelasting is de belasting die over de winst van ondernemingen wordt geheven. Natuurlijke personen daarentegen, zoals ondernemers met een eenmanszaak, betalen de belasting over hun winst via de inkomstenbelasting in plaats van via de vennootschapsbelasting.

Aangifte omzetbelasting (btw)

U moet daarnaast altijd aangifte omzetbelasting, ook wel btw-aangifte, doen. Zelfs als u in de periode van aangifte geen btw in rekening heeft gebracht of als er aan u geen btw is berekend. Dit heet ook wel een nihilaangifte of ‘0-aangifte’. Het is belangrijk om de aangifte op tijd te doen, anders ontvangt u mogelijk een boete van de Belastingdienst.

Tip: installeer de Btw-Alert app op uw telefoon. Deze app stuurt een notificatie als het tijd is om aangifte te doen. Ook zet de app een herinnering in uw agenda.

U kunt bovengenoemde belastingaangiftes op de volgende manieren doen:

Let op: u kunt bij de Belastingdienst alleen nog inloggen met de DigiD app of met een sms-controle.

Crediteuren- en debiteurenbeheer

Crediteuren zijn de afzenders van de facturen die u ontvangt en nog moet betalen. De crediteuren vindt u terug op de creditzijde van de balans. Ten opzichte van uw crediteuren, bent u een debiteur. 

Een debiteur is de klant waarvan een crediteur het geld nog moet ontvangen. Een crediteur verwacht dat de factuur die een debiteur ontvangt binnen een bepaalde tijd wordt uitbetaald. Zodra u een factuur ontvangt dan heeft u ‘schulden’. Zodra de factuur is betaald dan bent u geen debiteur meer en hoeft u niets meer te betalen. 

Veel ondernemers vinden het lastig om een goed crediteuren- en debiteurenbeheer te voeren, waarbij klanten op tijd betalen. Laat u adviseren door een ervaren boekhouder!

Urenregistratie

Urenregistratie, ook wel urenadministratie of tijdschrijven genoemd, is een vast onderdeel van de boekhouding. Dit is een proces waarbij alle uren die u heeft besteed aan uw onderneming worden geregistreerd. Het bijhouden van een urenregistratie is belangrijke voorwaarde om te kunnen profiteren van verschillende fiscale voordelen. Bovendien geeft het u een beter inzicht in de gewerkte uren. Zo ziet u aan welke activiteiten u teveel of juist te weinig tijd besteed. 

Salarisadministratie

Een andere verplichting vanuit de Belastingdienst voor ondernemers is om de salarisadministratie goed bij te houden. De wet- en regelgeving voor salarisadministratie verandert continu, zoals de invoering van een thuiswerkvergoeding of wijzigingen in de AOW-leeftijd. De meeste bedrijven kiezen er dan ook voor om de loonadministratie uit te besteden, al zeker als er meer dan tien medewerkers in dienst zijn. De boekhouders in ons netwerk verzorgen graag de salarisadministratie van uw onderneming.

Volledige boekhouding uitbesteden

Bent u op zoek naar een boekhouder die uw complete boekhouding verzorgt? Of u nu een eenmanszaak, bv, vof of andere organisatievorm heeft, de boekhouders in ons netwerk ontzorgen u graag van uw boekhouding. Vul via onderstaand formulier uw aanvraag in, dan nemen we binnen 24 uur (op werkdagen) contact met u op om uw behoeften en wensen voor een boekhouder te bespreken. Op basis hiervan matchen we u aan geschikte boekhouders in uw regio. Onze service is geheel gratis en vrijblijvend voor u als ondernemer. 

Begin uw aanvraag (100% vrijblijvend)

4,6
130 beoordelingen

Bedrijfsvorm *
Werkzaamheden

Beveiligd met SSL
Vraag gratis een offerte aan!

Onze dienst is geheel gratis en vrijblijvend voor u als ondernemer.