DGA-salaris in 2024 vastgesteld op €56.000 per jaar

5 minuten leestijd
Laatst bijgewerkt op 18-06-2024

Heb je onlangs een BV opgericht en vraag je je af of je als directeur-grootaandeelhouder (DGA) jezelf salaris moet uitbetalen? Ben je ook benieuwd naar de regels rondom een auto van de zaak of het uitkeren van een lager salaris aan jezelf? We hebben de meest gestelde vragen en antwoorden over het DGA-loon in 2024 voor je op een rijtje gezet.

Op deze pagina:

DGA-salaris is het minimumsalaris dat aan de DGA wordt betaald

De Belastingdienst heeft beslist dat er een minimumsalaris moet worden betaald aan de DGA. Hoe minder salaris er wordt uitgekeerd, hoe minder kosten er zijn voor het bedrijf. Daarom kiezen veel DGA’s ervoor om het minimumsalaris uit te betalen. Mag ik mezelf als DGA dan minder geld uitbetalen? Nee dit mag dus niet.

Normaal gesproken stijgt het gebruikelijk loon van de DGA jaarlijks met ongeveer €1000,-. Opvallend genoeg heeft zich in 2024 een aanzienlijke stijging voorgedaan, waardoor het DGA-salaris is vastgesteld op €56.000 per jaar. Deze ongebruikelijke toename in 2024 is opmerkelijk gezien de gematigde toenames van €1000,- in voorgaande jaren.

Daarnaast moet het DGA-salaris minimaal 75% bedragen van wat er gebruikelijk is voor in die functie die je als DGA uitoefent binnen de BV. Het DGA-salaris is voor veel startende ondernemers belangrijk bij het kiezen van een bepaalde rechtsvorm. Voor startende ondernemingen kan het van grote invloed zijn op de winst.

De stijging van het DGA-salaris van de afgelopen jaren: 

Jaar Hoogte DGA-salaris
2020 € 46.000
2021 € 47.000
2022 € 48.000
2023 € 51.000
2024 € 56.000
 

Wijzingen voor DGA-salarissen in 2024

 We hebben de belangrijkste wijzigingen voor DGA-loon in 2024 op een rij gezet: 

 • Afschaffing doelmatigheidsmarge: het gebruikelijk loon mag slechts met 15% afwijken van vergelijkbare dienstbetrekking.
 • Flinke verhoging: DGA salaris stijgt naar €56.000, t.o.v. €51.000 in 2023 en €47.000 in 2022.
 • Start-ups hebben specifieke regels: waaronder mogelijkheid om wettelijk minimumloon aan te houden.

Zorg dat je als ondernemer op de hoogte bent van de laatste wijzigingen en de nodige aanpassingen maakt. 

Wanneer ben ik een DGA?

De belastingdienst ziet je als directeur-grootaandeelhouder (DGA) wanneer je minstens 5% van de aandelen bezit in een BV en daarnaast ook nog werkt in deze BV. Het gaat dus om het hebben van aandelen en uitvoeren van een functie binnen de BV (of NV), welke functie dit is maakt niet uit voor de Belastingdienst.

Mag ik zelf mijn salaris uitbetalen als DGA?

Salaris uitkeren werkt bij een BV anders dan bij een VOF. Als directeur-grootaandeelhouder ben je als werknemer in dienst van de BV (of NV). Je betaalt dus in principe een salaris uit aan jezelf, hier ben je zelfs toe verplicht. 

Om niet verplicht te zijn om DGA-salaris te betalen, dan moet je niet meer voldoen aan één van de twee voorwaarden: hebben van 5% aandelen of werken in de BV. Zorg er dan dus voor dat je minder dan 5% van de aandelen hebt of dat je volledig stopt met werken in de BV.

salaris dga
Hoe keer ik mezelf loon uit?
Het maakt niet uit op wat voor manier je het salaris aan jezelf uitkeert. Indien je bijvoorbeeld een auto van de zaak rijdt met een hoge bijtelling, dan kun je jezelf een lager maandloon uitrekenen omdat de auto als fictief salaris wordt beschouwd. Het DGA-salaris is per persoon, als er dus meerdere DGA’s zijn dan zal iedere directeur-grootaandeelhouder dit minimumsalaris aan zichzelf moeten uitkeren. Je kunt het verlonen van een DGA-salaris zo instellen dat het geautomatiseerd wordt. De salarissoftware stuurt dan iedere maand je digitale loonstrook. Als je de salarisadministratie automatiseert, dan hoef je enkel nog iedere maand twee SEPA-bestanden te downloaden en te betalen (één waarmee je jezelf salaris uitbetaald en één voor de loonaangifte). 

Wat zijn de voordelen van een holding-bv?

Hiermee heb je meer risicospreiding. Je kunt waardevolle activa onderbrengen in de holding en andere meer risicovolle activiteiten onderbrengen in een andere BV. Daarmee voorkom je dat de ‘risicovolle’ activiteiten tot een mogelijk faillissement van je onderneming leiden. Daarnaast is een voordeel van een holding BV structuur dat je jouw pensioen in eigen beheer kunt onderbrengen in je persoonlijke holding. Daarmee voorkom je dat schuldeisers van de werkmaatschappij verhaal halen op je pensioen.

Optimaliseer DGA-salaris

Er zijn twee slimme manieren om ervoor te zorgen dat je geen DGA-salaris hoeft uit te keren:

1. Vereenvoudig je DGA-salarisadministratie 
Overweeg je DGA-salaris te optimaliseren door je BV aan te melden als inhoudingsplichtige en maandelijks een nul aangifte voor loonheffingen te doen. Beoordeel aan het jaar einde of er liquide middelen beschikbaar zijn om een deel als loon uit te keren, bijvoorbeeld voor werkkapitaal. Deze optie zorgt voor een soepelere salarisadministratie dan optie 2.

2. Vooraf transparantie met de Belastingdienst 
Een alternatieve benadering is het sturen van een verzoek naar de Belastingdienst met een prognose voor een specifieke periode waarin wordt aangegeven dat er onvoldoende liquide middelen zijn voor het minimum DGA-salaris. Houd er rekening mee dat de Belastingdienst altijd een minimumloon voor de DGA verwacht als de financiële middelen beschikbaar zijn. 

Uren zijn niet van invloed op salaris DGA

Vaak zijn directeuren gewoon in dienst bij de BV en hebben zij een arbeidscontract. Heb je een eenmanszaak en wil je slechts een paar uur per week werken? Dan gelden er voor jou aftrekposten die afhankelijk zijn van het aantal gewerkte uren per kalenderjaar. Dit geldt niet voor een DGA. Voor DGA’s geldt er geen urencriterium en kun je naar wens parttime werken. Voor de Belastingdienst maak het aantal uren werk niet uit. Wel moet je het minimumsalaris blijven uitkeren aan jezelf. De Belastingdienst zal kijken naar het resultaat (de winst) en niet naar je gewerkte uren. 

Wat is het DGA-salaris in 2024?

In 2024 is het minimum salaris van DGA opnieuw met gestegen (dit maal met 5.000 euro), waardoor het nieuwe minimum salaris van DGA in 2024 uitkomt op € 56.000,- per jaar. 

Je mag een lager gebruikelijk loon nemen als:

 • Je aannemelijk maakt dat het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking lager is dan € 56.000. Dit neem je dan als gebruikelijk loon;
 • Je aannemelijk maakt dat 75% van het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking lager is dan het loon van de meestverdienende werknemer of van een verbonden lichaam.

Wat als ik mezelf (tijdelijk) niet kan uitbetalen?

Zit je krap bij kas en ben je niet in de mogelijkheid om jezelf uit te betalen? Het is belangrijk om dit te melden bij de fiscus, want als je dit niet doet, dan krijg je iedere maand een grotere vordering op je BV of NV. De BV moet dat geld in een later stadium alsnog uitbetalen. Er zijn in principe drie mogelijkheden als je jezelf als ondernemer met een BV (tijdelijk) niet kunt uitbetalen:

 1. Spreek met je belastinginspecteur af dat je jezelf lager loon mag uitbetalen. Bij structureel beperkte winst is dit meestal een mogelijkheid.
 2. Probeer een aftrekpost te maken voor de inkomstenbelasting als punt 1 niet werkt.
 3. Als het niet anders kan kun je terugkeren uit de BV en ondernemer worden voor de inkomstenbelasting. Je moet dan wel rekening houden met fiscale zaken, al zeker bij schulden.

Hoeveel loonheffing als DGA?

De DGA heeft een rol als de werkgever, maar ook als werknemer. Hierdoor is een DGA een uniek geval wat betreft loonheffing. Als DGA kun je zelf eenvoudig de loonheffingen berekenen via een gratis programma van de Belastingdienst genaamd ‘Aangifte loonheffingen’. Je moet online inloggen met een eHerkenning niveau 3. 

loonheffing dga

Is een DGA wel of niet verzekerd?

Als DGA van een BV ben je in principe verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dit geldt niet als je statutair bestuurder bent en door de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder bent aangemerkt als DGA. De Regeling aanwijzing DGA heeft verschillende voorwaarden, zo is een DGA niet verzekerd voor de werknemersverzekering als:

 • alle DGA’s in de AVA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders) een gelijk aantal stemmen kunnen uitbrengen;
 • de DGA, eventueel samen met zijn of haar echtgenoot, minstens 50% van de stemmen in de AVA heeft;
 • de DGA, eventueel samen met zijn of haar echtgenoot, zoveel aandelen heeft dat op basis van de statuten de overige aandeelhouders op de AVA geen beslissing tot ontslag kunnen nemen.

Veelgestelde vragen

Wat is een DGA?
DGA staat letterlijk voor Directeur-Grootaandeelhouder en verwijst naar een persoon die zowel directeur als grootaandeelhouder is van een besloten vennootschap (BV). 

Wat is een DGA-salaris?
Een DGA-salaris is het salaris dat een DGA van zijn of haar BV ontvangt voor de werkzaamheden die hij of zij verricht als directeur van de onderneming.

Is een DGA verplicht om zichzelf een salaris uit te betalen?
Ja, een DGA is verplicht om zichzelf een 'gebruikelijk loon' te betalen voor de werkzaamheden die hij of zij verricht voor de BV. Dit loon moet ten minste gelijk zijn aan het hoogste van de volgende bedragen: 75% van het loon van de meestverdienende werknemer van de BV, of het hoogste loon van de overige werknemers van de BV.

Hoe wordt het DGA-salaris bepaald?
Het DGA-salaris wordt bepaald door de DGA en de BV gezamenlijk. Zij kunnen dit salaris bepalen op basis van de werkzaamheden die de DGA uitvoert, de marktwaarde van vergelijkbare functies en de financiële positie van de BV. Het is belangrijk dat het salaris redelijk is en past binnen de fiscale wet- en regelgeving.

Hoe wordt het DGA-salaris belast?
Het DGA-salaris wordt belast als inkomen uit werk en woning en valt onder de loonheffing. Dit houdt in dat de BV loonbelasting moet inhouden op het salaris van de DGA en dit moet afdragen aan de Belastingdienst. De DGA moet vervolgens aangifte doen van het salaris in zijn of haar inkomstenbelastingaangifte.

Wat is het minimum DGA-salaris in 2024?
in 2024 is het DGA-salaris met circa € 5000,- gestegen, waardoor het minimum DGA-salaris uitkomt op € 56.000,- per jaar.

Kunnen DGA's zichzelf ook een dividend uitkeren?
Ja, DGA's kunnen zichzelf ook een dividend uitkeren als de BV winst maakt. Let op: dit is geen vervanging voor het DGA-salaris en wordt belast in box 2 van de inkomstenbelasting.

Kan een DGA het salaris ook verlagen om belasting te besparen?
Het is in principe alleen mogelijk om het salaris te verlagen en belasting te besparen, als het salaris nog steeds redelijk is en past binnen de fiscale wet- en regelgeving. Verlagen van het salaris kan zinvol zijn als de BV in financiële moeilijkheden verkeert en er behoefte is aan een lager loon. Houd wel rekening met de fiscale gevolgen. Ook kan het verlagen van het salaris gevolgen hebben voor eventuele uitkeringen zoals de WW of pensioenopbouw.

Hulp nodig met de boekhouding van je BV of het DGA-salaris?

Wat voor jou de beste keuze is ligt natuurlijk aan je persoonlijke situatie en wat je uiteindelijk van plan bent met de BV. Vraag bij twijfel advies van een ervaren boekhouder of accountant. Wil je de salarisadministratie of volledige boekhouding uitbesteden? De boekhouders in ons netwerk helpen je graag en zijn altijd op zoek naar langdurige relaties. Vraag hieronder gratis en vrijblijvend tot drie offertes aan van erkende boekhouders bij jou in de regio.

Begin mijn aanvraag (100% vrijblijvend)

4,6
130 beoordelingen
Werkzaamheden
Bedrijfsvorm*
Heb je al een boekhouder?
Beveiligde verbinding
DGA-salaris administratie uitbesteden?

Onze dienst is geheel gratis en vrijblijvend voor jou als DGA.