Accountantsverklaring NOW regeling

5 minuten leestijd

Wat is de NOW-regeling?

De NOW-regeling is voor u als werkgever bedoeld wanneer u als gevolg van het coronavirus kampt met een substantieel omzetverlies (tenminste 20%). U kan dan bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor alvast een voorschot ontvangen, zodat u uw werknemers loon door kunt betalen. Achteraf wordt de werkelijke daling in omzet vastgesteld. Bij het vaststellen van de daadwerkelijke omzetdaling, kan het vereist zijn om een accountantsverklaring op te laten stellen.

Welke periode geldt voor de NOW-regeling?

De NOW-regeling is initieel ingesteld voor drie maanden, maar is vanaf 1 juni 2020 verlengd.

  • NOW-1: toekenningsperiode maart/ april/ mei 2020
  • NOW-2: toekenningsperiode juni/ juli/ augustus/ september 2020
  • NOW-3: toekenningsperiode oktober 2020 t/m juni 2021

Dit zijn de tijdvakken van NOW-3:

  • NOW3.1: van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021 (= 3e UWV-aanvraagperiode)
  • NOW3.2: van 1 januari tot 1 april 2021(= 4e UWV-aanvraagperiode)
  • NOW3.3: van 1 april tot 1 juli 2021 (= 5e UWV-aanvraagperiode)

Wanneer kan ik NOW Regeling -2 aanvragen?

Update: deze regeling kunt u niet meer aanvragen. NOW2.0 kan vanaf 6 juli worden aangevraagd en voorziet in tegemoetkoming van de loonkosten vanaf 1 juni. Voor deelname aan NOW 2.0 die per 1 juni geldt, maakt het niet uit of u wel of niet hebt deelgenomen aan de eerste NOW (maart, april, mei). Indien u vanaf 6 juli een eerste aanvraag doet, kunt u de periode voor omzetdaling laten beginnen op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020.

Wanneer kan ik NOW Regeling -3 aanvragen?

NOW3.1 kunt u niet meer aanvragen.  
De aanvraagperiode voor NOW 3.2 is tussen 15 februari 2021 en 14 maart 2021. De aanvraagperiode van NOW 3.3 is tussen 17 mei 2021 en 13 juni 2021.

Wanneer is een accountantsverklaring vereist bij gebruik van NOW regeling?

Een accountantsverklaring voor de NOW-regeling is verplicht gesteld voor bedrijven die een voorschot hebben ontvangen van €100.000 of meer. Het voorschot is 80% van de maximale tegemoetkoming. De maximale tegemoetkoming is in dit voorbeeld dan €125.000. In de praktijk kan het echter voorkomen dat u meer subsidie krijgt dan dat u in eerste instantie zelf (te laag) heeft ingeschat. Om problemen achteraf te voorkomen, is daarom aan te raden om sowieso een accountantsverklaring op te laten stellen bij een voorschot van ongeveer €75.000 

Wijzigingen rondom NOW 3

De NOW 3 is op zo een manier opgesteld dat deze beter aansluit op de huidige economie. De NOW 3 wordt opgedeeld in 3 x 3 maanden die afzonderlijk zijn aan te vragen door ondernemers. Het vergoedingspercentage zal per tijdvak geleidelijk naar beneden gaan. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt hierover: 

Hiermee wil het kabinet ondernemers de tijd en ruimte geven om waar het kan te overbruggen en waar het nodig is zich te kunnen aanpassen aan de nieuwe economische werkelijkheid. Nu de crisis voortduurt, betekent dit ook dat sommige ondernemers moeten bezuinigen op de loonkosten. […] De NOW 3 biedt daarom steeds per periode in kleine stapjes ruimte voor een dalende loonsom zonder dat dit leidt tot een korting op de subsidie.

Veelgestelde vragen NOW

Voor wie is NOW?

Alle werkgevers met een verwacht omzetverlies van minstens 20% (als zij aan de voorwaarden voldoen).

Waarom NOW?
Door het coronavirus is er een aanhoudende impact op de economie. Steun vanuit de overheid is belangrijk om werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden en werkgevers te helpen.

Bestaat de oude regeling Werktijdverkorting nu ook nog?
Nee, met de ingang van de NOW is deze regeling komen te vervallen.

Wat als ik niet heb voldaan aan de voorwaarden van de NOW?
Het UWV kan u dan het voorschot of de subsidie korten, opschorten of terugvorderen.

Geldt de NOW ook voor uitzendkrachten?
Ja, deze geldt ook voor uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding. De aanvraag moet worden ingediend door het uitzendbureau. 

Geldt de NOW ook voor payrollkrachten?
Ja, deze geldt ook voor payrollkrachten. De payrollwerkgever kan een tegemoetkoming aanvragen voor de loonkosten voor de payrollers die de werkgever in dienst heeft.

Geldt de NOW ook voor directeur-grootaandeelhouders (DGA's)?
DGA's zijn niet verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen. Hun loont telt dan ook niet mee bij het berekenen van de hoogte van de NOW-tegemoetkoming. 

Geldt de NOW ook voor mensen die geen belasting hoeven te betalen in Nederland?
Ja, deze geldt voor alle werkgevers die werknemers in Nederland hebben. Deze moeten dan wel in Nederland sociaal verzekerd zijn.

Accountantsverklaring bij gebruik van NOW-regeling op laten stellen door een accountant?

Nadat de toekenningsperiode is afgelopen, dient u als  werkgever binnen 38 weken een definitieve vaststelling aan te vragen. Dit kan vanaf 7 september 2020. Bij deze vaststelling is, afhankelijk van de hoogte van de aanvraag,  een accountantsverklaring vereist. Een accountant zal voor zijn verklaring een analyse en onderbouwing maken van de cijfers over de afgelopen periode. De opgestelde accountantsverklaring kunt u vervolgens gebruiken bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming.

Wij brengen vrijblijvend contact met meerdere accountants die deze verklaring voor u op kunnen stellen. U kiest vervolgens de accountant die het best bij uw bedrijf past. Vul ons aanvraagformulier hieronder in en wij gaan direct voor u aan de slag.

 

Begin uw aanvraag (100% vrijblijvend)

4,6
130 beoordelingen

Bedrijfsvorm *
Werkzaamheden

Beveiligd met SSL
Vraag gratis een offerte aan!

Onze dienst is geheel gratis en vrijblijvend voor u als ondernemer.