Dit is het verschil tussen een samenstellingsverklaring en accountantsverklaring

6 minuten leestijd
Laatst bijgewerkt op 26-02-2024

De samenstellingsverklaring is één van de meest voorkomende verklaringen van een boekhouder of accountant. Ondernemers die ieder jaar opnieuw de jaarrekening opstellen schakelen vaak de hulp in van een ervaren boekhouder voor een samenstellingsverklaring. Dit is niet verplicht, maar wel verstandig. 

Een jaarrekening moet namelijk aan verschillende eisen voldoen. Deze eisen worden verder aangescherpt naarmate je onderneming groeit. Maar wat is het verschil tussen een samenstellingsverklaring en accountantsverklaring? Lees in deze blog wat een samenstellingsverklaring is, waarom je deze nodig hebt en waarin deze verschilt van een accountantsverklaring.

Op deze pagina:

Wat is een accountantsverklaring?

Er zijn drie verschillende soorten accountantsverklaringen: een samenstellingsverklaring, een beoordelingsverklaring en een controleverklaring. Later in dit artikel gaan we verder in op de verschillen hiertussen. Een samenstellingsverklaring is dus een accountantsverklaring. Via een accountantsverklaring kan er worden aangetoond dat de jaarrekening aan de wettelijke eisen voldoet. Zo wordt er gecontroleerd of er voldoende inzicht wordt gegeven in de cijfers en bevestigt (of ontkracht) een accountantsverklaring dat de financiële informatie van de onderneming betrouwbaar is. De verschillen tussen de drie verschillende accountantsverklaringen ligt hem in de mate van de controle.
Alt tekst hier

Wanneer is een accountantsverklaring verplicht?

De wettelijke controle op een jaarrekening is verplicht bij een onderneming die controleplichtig is. Dit zijn voornamelijk middelgrote en grote ondernemingen. Wanneer ben je controleplichtig en moet er een controleverklaring worden uitgevoerd? Volgens de wet moet er bij twee aansluitende boekjaren aan twee van de volgende drie voorwaarden worden voldaan om controleplichtig te zijn:

 • De omzet is hoger dan 12 miljoen euro.
 • Het totaal van de balans is hoger dan 6 miljoen euro.
 • De onderneming heeft meer dan 50 medewerkers in dienst.

Wat is een samenstellingsverklaring?

Een samenstellingsverklaring is in tegenstelling tot een controleverklaring niet verplicht, maar wel aan te raden om uit te (laten) voeren. Met een samenstellingsverklaring geef je aan dat je jaarrekening samen met een accountant of administratiekantoor is opgesteld. Op deze manier weet je zeker dat je aan alle eisen voldoet en dat ieder onderdeel aanwezig is. Er wordt echter geen conclusie gegeven over de juistheid van de jaarrekening. Als je 100% zekerheid wilt over de juistheid van de jaarrekening dan moet je een controleverklaring (laten) opstellen. Dit is een zwaardere verklaring die meer arbeid van een accountant vraagt. 

In de samenstellingsverklaring gaat de accountant voornamelijk na in hoeverre de jaarrekening aansluit bij zijn beeld van de organisatie. De precieze inhoud van een samenstellingsverklaring hangt grotendeels af van de accountant die je inschakelt. Een samenstellingsverklaring is een goed alternatief voor ondernemingen die niet controleplichtig zijn, maar onvoldoende kennis hebben om zelf de jaarrekening kloppend te maken. Er zijn wel een aantal vaste onderdelen die terugkomen in iedere samenstellingsverklaring:

 • De inhoud van de opdracht;
 • Een omschrijving van de organisatie en de core business;
 • Verantwoordelijkheden van het bestuur;
 • Verantwoordelijkheden van de accountant/boekhouder;
 • Algemeen aanvaarde richtlijnen worden benoemd.

Daarnaast staan er algemene zaken zoals adresgegevens, datum van de verklaring, ondertekeningen enzovoorts in.

Wat is het verschil tussen een samenstellingsverklaring, beoordelingsverklaring en controleverklaring?

Een samenstellingsverklaring is geen verplichting en geeft ook minder zekerheid dan een beoordelingsverklaring of controleverklaring. Vaak wordt er door adviseurs standaard een samenstellingsverklaring aangeboden en kun je zelf beslissen of je deze wel of niet laat opstellen. Verderop in dit artikel bespreken we waarom het slim is om een samenstellingsverklaring door een administratiekantoor te laten opstellen.

Een beoordelingsverklaring is de verklaring die tussen de samenstellingsverklaring en controleverklaring in zit. Deze wordt minder vaak toegepast. De werkzaamheden vergen minder arbeid dan bij een controleverklaring, waardoor er minder zekerheid is over de jaarrekening. Wel ligt de mate van zekerheid hoger dan bij een samenstellingsverklaring.

Een controleverklaring biedt de meeste zekerheid over de waarheidsgetrouwheid van de jaarrekening. De controleverklaring is verplicht bij middelgrote en grote ondernemingen die aan twee van de drie voorwaarden voldoen zoals hierboven in het artikel vermeld. Dat komt omdat een middelgrote of grote onderneming veel belanghebbenden heeft (zoals bankier, aandeelhouders, etc.). Deze belanghebbenden moeten ervan gegarandeerd zijn dat de jaarrekening juist is en een waarheidsgetrouw beeld weerspiegelt. In Nederland mag een registeraccountant (RA) altijd een controleverklaring afgeven. Een accountant-administratieconsulent (AA) heeft een vergunning nodig die aantoont dat de accountant over de deskundigheid beschikt. Belanghebbenden kunnen er bij een controleverklaring vanuit gaan dat de financiële situatie zoals deze is geschetst in de verklaring een goed afspiegeling van de realiteit is. De feitelijke situatie wordt vrijwel zeker weerspiegelt. 

Type accountantsverklaring Mate van zekerheid
Samenstellingsverklaring Geen zekerheid
Beoordelingsverklaring Beperkte mate van zekerheid
Controleverklaring Grote mate van zekerheid

De toegevoegde waarde van de samenstellingsverklaring

Met een samenstellingsverklaring ben je verzekerd van een kwalitatieve goede financiële verantwoording van je jaarrekening. Je weet bovendien zeker dat je voldoet aan de minimale verplichtingen volgens de wetten en richtlijnen. De voordelen van het hebben van een samenstellingsverklaring zijn in het kort:

 • Je wordt door een ervaren accountant of boekhouder geholpen, waarbij je ook deskundig advies mag verwachten;
 • Je weet zeker dat de jaarrekening correct is opgesteld en dat alle benodigde onderdelen aanwezig zijn;
 • Een jaarrekening met een samenstellingsverklaring biedt veel meer zekerheden dan een jaarrekening zonder samenstellingsverklaring.

Wie mag een samenstellingsverklaring afgeven?

Een samenstellingsverklaring kan alleen worden opgesteld door een accountant die betrokken was bij de samenstelling van de jaarrekening. Dit hoeft overigens niet per se een gecertificeerde accountant te zijn, maar dit mag ook worden uitgevoerd door een boekhouder of administratiekantoor die hiervoor gecertificeerd is. Als een accountant of boekhouder een samenstellingsverklaring afgeeft, dan wordt de naam van deze persoon verbonden aan de jaarrekening. Dit geeft dus aan dat er iemand heeft meegekeken met de jaarrekening, maar biedt geen garantie over de juistheid van de inhoud. 

wie mag samenstellingsverklaring afgeven

Wat kost een samenstellingsverklaring voor bv?

De kosten voor het opstellen van een jaarrekening inclusief samenstellingsverklaring liggen voor een bv rond de € 1.000,- tot € 4.000,- euro. De precieze kosten hangen van verschillende zaken af, zoals de rechtsvorm van de organisatie, de omzet en de eisen die er op dat moment worden gesteld aan de jaarrekening. Hoe groter en ingewikkelder het verslag wordt, hoe hoger de kosten zullen zijn. Over het algemeen is het veilig om als BV een marge van ongeveer € 1.000,- te reserveren voor het laten opstellen van een samenstellingsverklaring.  

Bovendien verschillen de kosten van een boekhouder en accountant. Als je ervoor kiest om een gecertificeerde accountant in te huren dan betaal je meer dan wanneer je een boekhouder inhuurt. Het uurtarief voor accountants schommelt tussen de circa € 75,- en € 150,- euro per uur. Dit hangt er weer vanaf of je kiest voor een AA-accountant (Hbo-opleiding) of een RA-accountant (academische opleiding). 

Gemiddelde kosten samenstellingsverklaring uitbesteden 2021

Laag uurtarief Hoog uurtarief
€ 70,- per uur € 150,- per uur
 

Ook interessant:

Samenstellingsverklaring laten opstellen

Heb je een samenstellingsverklaring nodig en ben je op zoek naar iemand die je hiermee kan helpen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Door onderstaand formulier in te vullen brengen wij je in contact met drie verschillende boekhoudkantoren bij jou in de buurt. Vergelijk vrijblijvend de offertes en kies zelf of je al dan niet een samenwerking aangaat. 👇

Begin mijn aanvraag (100% vrijblijvend)

4,6
130 beoordelingen
Werkzaamheden
Bedrijfsvorm*
Beveiligde verbinding
Vraag gratis een offerte aan!

Onze dienst is geheel gratis en vrijblijvend voor jou als ondernemer.