Wat is een geconsolideerde jaarrekening en waarom heb ik deze nodig?

6 minuten leestijd

Er zijn een hoop ondernemingen die één of meerdere dochtermaatschappijen hebben. Vaak gaat het om het aanbieden van verschillende producten of diensten, maar dit hoeft niet per se. Wel is er sprake van een gemeenschappelijke eigenaar; de centrale holding. Er wordt dan voor iedere onderneming een jaarrekening opgesteld voor alle onderdelen. In dit geval is het een logische stap om de jaarrekeningen samen te voegen in een geconsolideerde jaarrekening. Zo krijgt u beter inzicht in de financiën van de gehele groep. 

In dit artikel bespreken we:

Wat is een geconsolideerde jaarrekening?

Het woord ‘consolidatie’ betekent letterlijk het samenvoegen van nauw verwante delen. Financiële consolidatie houdt in dat de resultaten van de moeder- en dochtervennootschappen worden samengevoegd tot één jaarrekening en één balans. Alle resultaten van alle deelnemingen worden dus als het ware beschouwd als één zelfstandige vennootschap. Kortgezegd: een geconsolideerde jaarrekening = holding + werkmaatschappij. Door de opbrengsten en kosten van de groep bij elkaar op te tellen krijgt u beter inzicht in de financiering en bezittingen van de volledige groep. Een geconsolideerde jaarrekening wordt ook wel de ‘groepsjaarrekening’ genoemd. 

Wat is het doel van een geconsolideerde jaarrekening?

Een gecombineerd financieel overzicht van de moeder- en dochtermaatschappij geeft een beter overzicht van de financiële positie. Hiermee wordt inzicht verkregen in de financiële gezondheid van een holding en haar groep, in plaats van dat er enkel inzicht is in één dochtermaatschappij. Een moedermaatschappij kan los van haar dochterondernemingen handelen. Toch worden de concerns als één economische zaak beschouwd, zeker omdat investeerders vaak willen investeren via een holding in plaats van direct in de dochterondernemingen. Aandeelhouders vinden het belangrijk om een totaal financieel overzicht te hebben, daarom is een geconsolideerde jaarrekening ook voor hen van belang.

 

Wat is het verschil tussen een enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening?

Een enkelvoudige jaarrekening is een jaarrekening van een enkele rechtspersoon. De jaarrekening bestaat uit een balans en een winst- en verliesrekening van het afgelopen boekjaar. Iedere rechtspersoon in Nederland moet verplicht een enkelvoudige jaarrekening opstellen. Een geconsolideerde jaarrekening daarentegen is een jaarrekening van meerdere rechtspersonen. Alle vennootschappen waar u voor meer dan 50% eigenaar bent vallen hieronder. Als u bijvoorbeeld als corporatie samen met een projectontwikkelaar een BV opricht waar u voor 51% eigenaar van bent, dan moet u de BV wel meenemen bij de geconsolideerde jaarrekening, maar niet bij de enkelvoudige jaarrekening.

Wat zijn de kenmerken van een geconsolideerde jaarrekening?

Net zoals bij de enkelvoudige jaarrekening zijn de winstgevendheid, liquiditeit en de verhouding tussen het eigen vermogen (bezittingen) en vreemd vermogen (schulden) belangrijk. Daarnaast moet de jaarrekening kwalitatieve kenmerken bevatten, zoals: relevantie, betrouwbaarheid en begrijpelijkheid. Het is belangrijk dat naast de boekhouder of accountant zelf ook de ondernemers de jaarrekening van hun bedrijf begrijpen en op basis daarvan toekomstige plannen kunnen trekken. 

Hoe deponeer ik een geconsolideerde jaarrekening?

Bij het opstellen van een geconsolideerde jaarrekening zijn er een aantal stappen:

 1. Voorbereiden van de enkelvoudige jaarrekeningen van BV’s.
 2. Koppelen van de jaarrekeningen met de geconsolideerde jaarrekening.
 3. Met de start van de consolidatie worden de cijfers per vennootschap ingelezen. Tijdens het consolideren worden de grootboekschema’s overgenomen vanuit de enkelvoudige jaarrekeningen.
 4. Tot slot moeten er een aantal eliminatieboekingen worden gemaakt om tot de gezamenlijke jaarrekening te komen. Bij een eliminatieboeking worden onderlinge verhoudingen op de balansen en winst-en-verliesrekeningen van de ondernemingen verwijderd die tot de groep behoren. 

Geconsolideerde jaarrekening opstellen
Er zijn twee manieren om een geconsolideerde jaarrekening op te stellen: via integrale of partiële consolidatie. Welke techniek bij uw onderneming past hangt af van de holdingconstructie. Bij een integrale techniek worden de balans en winst- en verliesrekening van de ondernemingen voor de volle 100% meegenomen. Bij een partiële consolidatie worden de cijfers uit de balans en winst- en verliesrekening meegenomen aan de hand van het percentage aandelen dat het moederbedrijf bezit. 

Digitaal deponeren 
De meeste bedrijven kunnen enkel digitaal de (geconsolideerde) jaarrekening deponeren via SBR (Standard Business Reporting). Of u via papier mag aanleveren hangt af van de grootte van uw onderneming (micro, klein, middel, groot) en van de datum dat de betreffende boekjaren eindigen. Informeer hierover bij uw boekhouder of accountant. 

Zelf geconsolideerde jaarrekening deponeren
U kunt zelf via de online service van de Kamer van Koophandel een jaarrekening deponeren in de bedrijfsklasse micro of klein. U heeft het volgende nodig om uw jaarrekening te deponeren:

 • De jaarrekening.
 • Een KVK-account met autorisatie voor deponeren of een toegangscode gekoppeld aan de rechtspersoon waarvoor u deponeert.

Is een geconsolideerde jaarrekening verplicht?

Iedere vennootschap die controle heeft over tenminste één dochteronderneming is verplicht om een geconsolideerde jaarrekening op te maken. Daarnaast moet een groep van vennootschappen die onder centrale leiding staan, zonder dat zij moeder- en dochteronderneming van elkaar zijn, een geconsolideerde jaarrekening opstellen. Dit geldt ook wanneer de verschillende dochterondernemingen niet van eenzelfde moederonderneming zijn. Vanaf een bepaalde omvang bent u wettelijk verplicht om als moederbedrijf een geconsolideerde jaarrekening op te stellen van de verschillende dochterondernemingen. De deskundige boekhouders in ons netwerk adviseren u hier graag over.
 geconsolideerde jaarrekening verplicht 
Consolidatie wetgeving
Volgens de wetgeving is er een vrijstelling van consolidatie voor kleine groepen. Met andere woorden een groep vennootschappen die op geconsolideerde basis ten hoogste één van deze criteria voorbijgaan op de datum van de afsluiting van het boekjaar (voor 2016): 

 • Een jaaromzet van 29,2 miljoen euro
 • Balanstotaal van 14,6 miljoen euro
 • 250 personeelsleden in dienst

Als het betreffende boekjaar aanvangt vanaf 2016 dan mag er niet voorbij worden gegaan aan meer dan één van de volgende criteria: 

 • Een jaaromzet van 34 miljoen euro
 • Balanstotaal van 17 miljoen euro
 • 250 personen in dienst

Moet een dochterbedrijf een jaarrekening deponeren als de holding al een geconsolideerde jaarrekening heeft gedeponeerd? 
Als het moederbedrijf al een geconsolideerde jaarrekening heeft gedeponeerd dan hoeft de dochteronderneming geen eigen jaarrekening te deponeren, als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

 • De holding stelt zich aansprakelijk voor de schulden van de dochteronderneming;
 • De dochteronderneming verklaart jaarlijks hiermee in te stemmen;
 • De moederonderneming deponeert een geconsolideerde jaarrekening waarin ook de cijfers van het dochterbedrijf zijn opgenomen. 

Geconsolideerde jaarrekening laten opstellen

Heeft u een geconsolideerde jaarrekening nodig? Onze ervaren boekhouders en accountants staan voor u klaar. Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen of vraag via onderstaande link direct 3 gratis offertes aan van financieel specialisten bij u in de buurt. Wij nemen na uw aanvraag telefonisch contact met u op om uw wensen te bespreken.

Neem contact met ons op via:
Tel: +31 (0)432003092
Mail: info@boekhouders.nl

Of vul het formulier hieronder in, wij nemen zo snel mogelijk contact met u op! 👇

Begin uw aanvraag (100% vrijblijvend)

4,6
130 beoordelingen

Bedrijfsvorm *
Werkzaamheden

Beveiligd met SSL
Vraag gratis een offerte aan!

Onze dienst is geheel gratis en vrijblijvend voor u als ondernemer.