Jaarverantwoording Zorg 2023

5 minuten leestijd
Laatst bijgewerkt op 06-09-2023

Zorginstellingen hebben het drukker dan ooit: er is continu personeelskrapte in de zorg. Toch moet de boekhouding blijven doorlopen, zoals het indienen van de jaarverantwoording zorg. Lees hieronder verder om erachter te komen voor wie het indienen van een jaarrekening in de zorg verplicht is, wat deze precies inhoudt en hoe we u hiermee kunnen helpen.

Op deze pagina:

Wie moet een Jaarverantwoording Zorg indienen?

Veel zorginstellingen leggen jaarlijks een verantwoording af over hun prestaties. Zo wordt duidelijk hoe het publiek geld wordt besteed en hoe ze de zorgdienstverlening en ondersteuning hiervan hebben georganiseerd. Ziekenhuizen en zorginstellingen die beschikken over een WTZi-toelating en behoren tot de categorieën; medisch-specialistische zorg, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding, zijn verplicht om jaarlijks een Jaarverantwoording Zorg in te dienen. Ook Veilig Thuis-instellingen moeten sinds 2015 deze verantwoording afleggen als gevolg van de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

jaarverantwoording zorg

Jaarverantwoording Zorg en Jeugd

Er zijn daarnaast zorginstellingen die jeugdhulp- en bescherming leveren. Als uw zorginstelling ook jeugdhulp biedt, dan levert u één (gecombineerde) jaarverantwoording aan, dus niet één voor ‘zorg’ en één voor ‘jeugd’. De vragen en tabellen voor de jaarverantwoording staan klaar in de DigiMV. Een aantal vragen zijn specifiek per sector, maar de meeste vragen en tabellen vult u slechts eenmalig in. DigiMV is het digitale portaal voor de aanlevering van de jaarverantwoordingsgegevens. U heeft sinds 2020 alleen een eHerkenningsmiddel van tenminste niveau 2+ nodig. U kunt dit via eHerkenning aanvragen. 

Binnen de jeugdhulp moeten de volgende instellingen verantwoording afleggen:

  • Instellingen voor jeugdhulp;
  • Gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming/reclassering;
  • Particuliere Justitiële Jeugdinrichtingen.

Let op: als u geen zorg meer verleent met een WTZi-toelating, laat deze toelating dan direct intrekken. Zo voorkomt u dat u onnodig een verantwoording moet afleggen.

Wanneer is de deadline voor de Jaarverantwoording Zorg in 2023?

De deadline voor de Jaarverantwoording Zorg in 2022 is (vóór) 1 juni 2023. De deadline voor de Jaarverantwoording Zorg 2023 zal dus waarschijnlijk rond 1 juni 2024 zijn. Laat een ervaren boekhouder voor de zorg u verderhelpen.

Let op: 2021 is het laatste jaar dat een zorgaanbieder zich vereenvoudigd kan verantwoorden. Vanaf 2022 geldt een nieuw verantwoordingsregime.

Solistisch werkende jeugdhulpverleners vrijgesteld van Jaarverantwoording Zorg

Solistisch werkende jeugdhulpverleners hoeven geen jaarverantwoording in te dienen. Een solistische jeugdhulpverlener is iemand die helemaal zelfstandig en alleen de jeugdhulp verleent. U bent dus een Zelfstandige Zonder Personeel (zzp). Ook valt u hieronder als u onderdeel bent van een samenwerkingsverband met meerdere natuurlijke personen die allemaal als individu ingeschreven staan bij de KvK, en ook allemaal zelfstandig hulp verlenen, factureren en belastingaangifte doen. Heeft u een eenmanszaak met ingehuurd zorgpersoneel of onderaannemers? Dan bent u dus wel verantwoordingsplichtig.
Solistisch werken

Waaruit bestaat een Jaarverantwoording Zorg?

De Jaarverantwoording Zorg wordt ieder jaar digitaal aangeleverd bij het Centrale Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). De jaarverantwoording van zorginstellingen bestaat uit drie verschillende onderdelen, namelijk:

  • Het invullen van de vragenlijsten in de DigiMV;
  • Het aanleveren van de jaarrekening en bijbehorende accountantsverklaring (verderop in dit artikel lichten we toe wat een jaarrekening en accountantsverklaring inhouden);
  • Het aanleveren van gegevens in verband met WNT, indien de WNT van toepassing is.

Komt u in aanmerking voor vereenvoudigd verantwoorden?

Als u een kleine zorginstelling of jeugdhulpaanbieder (micro-onderneming) bent dan volstaat het indienen van een vereenvoudigde Jaarverantwoording Zorg. Een vereenvoudigde jaarverantwoording houdt in dat u een ‘eenvoudige’ balans en resultatenrekening mag aanleveren. Ook is er geen accountantsverklaring nodig. U levert dus een stuk minder resultaten aan. U komt in aanmerking voor vereenvoudigd verantwoorden als uw organisatie (op twee achtereenvolgende balansdata) voldoet aan twee van de drie onderstaande vereisten en niet zijn uitgezonderd van een vereenvoudigde verantwoording:

  • Een netto-omzet van minder dan € 700.000;
  • Minder dan 10 werknemers;
  • De waarde van de activa is niet meer dan € 350.000 (volgens de balans met toelichting).

De volgende instellingen mogen niet vereenvoudigd verantwoorden: Regionale Ambulancevoorzieningen, gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis instellingen, jeugdhulpaanbieders die ook actief zijn in het leveren van onderwijs. 

Jaarrekening
Een jaarrekening is hét financieel overzicht van uw onderneming. In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de financiële toestand van een onderneming over het afgelopen boekjaar. Hierin staat het financiële resultaat en het vermogen aan het einde van het boekjaar. Ook moeten de bezoldigingsgegevens van alle topfunctionarissen worden meegenomen in de jaarrekening. Dit is een verplichting vanuit de Wet Normering Topinkomens (WNT). Tot slot bevat de jaarrekening een accountantsverklaring, deze kunt u laten opstellen door een gecertificeerde accountant. De jaarrekening moet ieder jaar opnieuw worden opgesteld. 

Accountantsverklaring
Een accountantsverklaring is een verklaring die wordt gegeven door een registeraccountant of door een gecertificeerde accountant over de getrouwheid van de jaarrekening. De accountant controleert de jaarrekeningen op accuraatheid. De accountant moet beschikken over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om de kwaliteit en betrouwbaarheid te waarborgen. 

Uitstelverzoek indienen

Gaat u de deadline denkt u niet halen? In sommige gevallen kan er een uitzondering worden gemaakt en kunt u een uitstelverzoek indienen. Een uitstelverzoek kan worden aangevraagd bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 

Waar vind ik jaarverslagen van zorginstellingen?

De jaarlijkse verantwoordingsgegevens van zorginstellingen zijn openbaar via het DigiMV portaal. Het archief bevat verantwoordingsgegevens van individuele zorgaanbieders. Denk hierbij aan verantwoordingen, maatschappelijke verslagen en jaarrekeningen met ook gegevens over topinkomens. 

Accountant voor medische beroepen en zorgsector

Bent u op zoek naar een gecertificeerde accountant voor de Jaarverantwoording Zorg? De accountants in ons netwerk helpen u graag met het gereed maken van de jaardocumenten. Daarnaast kunnen wij medisch-specialisten helpen op het gebied van onder andere administratie, belastingaangifte en salarisadministratie. 

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op om uw wensen te bespreken. Daarna ontvangt u offertes van maximaal drie potentiële kandidaten bij u in de buurt. 👇

Begin uw aanvraag (100% vrijblijvend)

4,6
130 beoordelingen

Bedrijfsvorm *
Werkzaamheden

Beveiligd met SSL
Vraag gratis een offerte aan!

Graag helpen wij zorginstellingen of andere ondernemers in de zorg aan een geschikte boekhouder.