Wanneer is een management BV interessant?

5 minuten leestijd
Laatst bijgewerkt op 10-08-2023

Wilt u de directietaken van uw BV fiscaal voordelig uitvoeren? Of wilt u een BV aanstellen als directeur in plaats van een natuurlijk persoon? Dan is een management BV interessant voor u. In dit artikel gaan we onder andere in op wat een management BV is en wat de voordelen hiervan zijn.

Op deze pagina:

Wat is een management BV?

Een BV in Nederland bestaat altijd uit de Algemene Vergadering en uit de Raad van Bestuur. De bestuurders kunnen natuurlijke personen zijn, maar dit kunnen ook andere BV’s zijn. Een management BV wordt vaak gebruikt door DGA’s (directeuren-grootaandeelhouders) en is een BV die door één natuurlijk persoon is opgericht. Dit maakt deze persoon volledig eigenaar en directeur van de BV. De BV wordt gebruikt met als doel om een managementovereenkomst af te sluiten met een andere BV. 

 
wat is management bv

De andere BV is de BV waar de onderneming daadwerkelijk wordt gedreven. De DGA van de management BV voert uitsluitend management over andere BV’s en dus heeft deze BV verder geen andere rol. De BV (en dus de directeur) is hierdoor indirect in dienst van de onderneming en ontvangt hiervoor een managementvergoeding.  

Kortom, een management BV is een BV die tussen de directeur en de BV staat.

Waarom een management BV nemen? De voordelen

De voordelen van een management BV hangen vooral samen met fiscaal voordeel en privaatrechtelijk voordeel. De voordelen zijn in het kort: 

 • Geen loonheffingen en sociale premies betalen;
 • U kunt btw over verschillende producten en diensten terugvragen van de Belastingdienst;
 • U hoeft niet te betalen voor sociale verzekeringen;
 • Fiscaal voordeliger door het verschil tussen tarief inkomstenbelasting en het tarief vennootschapsbelasting (vpb);
 • Pensioen opbouwen met het deel van de vergoeding wat overblijft na het uitbetalen van uw salaris, dit mag van de winst worden afgetrokken. U betaalt er dan ook geen vpb over;
 • Beperkt in aansprakelijkheid, zo blijft de aansprakelijkheid van de aandeelhouder beperkt tot zijn aandeel in de BV.

Verlaagd belastingtarief
De voornaamste reden om over te gaan naar een management BV is het mogelijke fiscale voordeel. Als u als directeur in dienst van uw onderneming bent, dan betaalt u inkomstenbelasting over het DGA-salaris. Waarschijnlijk valt een groot deel van uw salaris in de hoogste schijf met een belastingtarief van circa 50%. 

Met een management BV daarentegen profiteert u van het verschil tussen de managementvergoeding en het uitbetaalde loon dat wordt belast met vennootschapsbelasting (vpb). Een deel van de managementvergoeding wordt namelijk als loon aan u uitbetaald en over het overgebleven deel van de vergoeding wordt vpb betaald. Vpb is een stuk lager dan de inkomstenbelasting. U profiteert alleen van dit verschil als de management BV minder salaris uitkeert dan dat er aan vergoedingen wordt ontvangen. 

Tip: laat u vooraf adviseren door de fiscus over de hoogte van het salaris.
 

Privaatrechtelijk voordeel
De werkmaatschappij heeft geen personeelslid in dienst en hoeft zich dus ook niet aan de ontslagwetten te houden. Er zijn geen doorbetalingen bij ziekte, er zijn geen vakantiedagen en er kan geen loon worden ingehouden als de werknemer zijn werk niet goed doet. Dit kan dus tegelijkertijd als een nadeel worden beschouwd. Daarnaast hoeft de pensioenpremie niet te worden afgedragen. 

Wat zijn de nadelen van een management BV?

Toch zijn er ook enkele nadelen van een management BV, namelijk: 

 • U heeft geen arbeidsrechtelijke bescherming (denk bijvoorbeeld aan ontslagbescherming of vakantiedagen);
 • De fiscus is kritisch op transacties tussen u en de management BV;
 • U heeft geen recht op werknemersverzekeringen.

Let op: in sommige gevallen mag de fiscus alsnog inkomstenbelasting eisen. Een management BV gaat dan ook gepaard met ingewikkelde fiscale berekeningen. Laat u goed adviseren door een belastingadviseur.
 

Verschillende vormen van management BV

In principe zijn er vier verschillende vormen van een management BV: 

 • Interimmanagement BV: op tijdelijke basis diensten uitvoeren voor andere opdrachtgevers.
 • Dienstenmanagement BV: u voert een onderneming voor eigen rekening en risico.
 • Privémanagement BV: als u eerder in loondienst was en nu met dezelfde werkgever een managementovereenkomst aangaat, dan is er sprake van een privémanagement BV.
 • Holding als management BV: de management BV is aandeelhouder van de BV’s waarover zij het management voert.

soorten management bv

Een management BV oprichten, hoe moet dat?

Voor het opstarten van een BV moet u eerst naar de notaris en de Kamer van Koophandel. Een notaris stelt daar voor u de notariële akte op met bijbehorende statuten. Daarnaast verzorgt hij meestal de inschrijving van uw BV in het Handelsregister van de KvK. De bestuurder(s) van een BV worden ingeschreven in het Handelsregister. 

Hoe lang duurt het voordat mijn management BV is opgericht?
Er is geen vaste looptijd voor de oprichting van een management BV. De statuten van uw BV moeten geheel op orde worden gemaakt. Als u zelf het een en ander wilt inbrengen in uw BV, dan moet uw accountant hier een beschrijving van maken. De tijd van de oprichting van een (management) BV ligt als het meevalt gemiddeld rond de tien dagen. Vaak kan er tegen een hoger tarief een BV worden opgericht op kortere termijn, zoals binnen 24 of 48 uur.

Wat is management fee BV?

De term management fee kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Zo kan het als beheerkosten worden gezien voor het onderhouden van een fonds, maar ook als een vergoeding voor de directie (DGA). Als een DGA een management fee ontvangt, dan zal de Belastingdienst dit als salaris aanmerken. De fee is een maandelijkse vergoeding waar ook een factuur voor wordt opgesteld. DGA’s kunnen vaak zelf hun eigen loonhoogte vaststellen, en houden het salaris bewust laag om zo min mogelijk belasting te betalen. Hier controleert de Belastingdienst streng op. Het is tegenwoordig verplicht om als DGA een minimaal salaris van 48.000 euro te hebben. Dit bedrag stijgt ieder jaar ongeveer met 1.000 euro. 

Veelgestelde vragen (FAQ)

Wat is een Management BV?
Een Management BV (Besloten Vennootschap) is een rechtsvorm waarin managementdiensten worden verleend aan andere bedrijven. Het is bedoeld om expertise en leiding te bieden zonder direct betrokken te zijn bij de operationele activiteiten van de klant.

Wat zijn de voordelen van het oprichten van een Management BV?
Het oprichten van een Management BV kan belastingvoordelen bieden, evenals beperkte aansprakelijkheid voor bestuurders. Het stelt professionals in staat om hun diensten aan te bieden via een juridische entiteit.

Welke diensten biedt een Management BV meestal aan?
Een Management BV biedt vaak advies-, leidinggevende, organisatorische en strategische diensten aan andere bedrijven. Dit kan variëren van operationeel management tot consultancy en meer.

Hoe verschilt een Management BV van andere bedrijfsvormen?
Een Management BV richt zich specifiek op het aanbieden van managementdiensten en heeft vaak geen eigen operationele activiteiten. In tegenstelling tot een regulier bedrijf dat producten of diensten levert, biedt een Management BV haar expertise aan andere bedrijven.

Wat zijn de juridische en belastingaspecten van een Management BV?
Een Management BV heeft te maken met juridische en belastingaspecten zoals aansprakelijkheid van bestuurders, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en eventuele regelgeving voor managementdiensten.

Hoe start ik een Management BV op?
Het oprichten van een Management BV omvat stappen zoals het opstellen van statuten, inschrijving bij de Kamer van Koophandel, het openen van een zakelijke bankrekening en het voldoen aan belastingverplichtingen.

Welke overwegingen zijn er bij het beheren van een Management BV?
Het beheer van een Management BV vereist aandacht voor klantenwerving, contractbeheer, financiële planning en naleving van relevante wet- en regelgeving.

Kan een Management BV werknemers in dienst hebben?
Ja, een Management BV kan werknemers in dienst hebben om managementdiensten namens de BV aan klanten te leveren.

Zijn er beperkingen aan het type bedrijven dat gebruik kan maken van een Management BV?
Hoewel veel bedrijven baat kunnen hebben bij managementdiensten, kunnen er sector-specifieke regels en beperkingen van toepassing zijn.

Hoe beëindig ik een Management BV als ik wil stoppen?
Het beëindigen van een Management BV omvat het afsluiten van lopende zaken, vereffening van activa en verplichtingen, en het uitschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Ook interessant: 

Boekhouding voor uw BV uitbesteden

Bent u van plan om een management BV op te richten? Er komt een hoop kijken bij het voeren van een geordende administratie voor een BV. De deskundige boekhouders en accountants in ons netwerk helpen u graag verder en ontzorgen u van de boekhouding.  

Vul uw aanvraag in via onderstaand formulier, dan brengen we u in contact met maximaal drie boekhouders bij u in de buurt. U beslist zelf of u een samenwerking start. 

Begin uw aanvraag (100% vrijblijvend)

4,6
130 beoordelingen

Bedrijfsvorm *
Werkzaamheden

Beveiligd met SSL
Vraag gratis een offerte aan!

Onze dienst is geheel gratis en vrijblijvend voor u als ondernemer.