Welke belastingvoordelen voor zzp’ers zijn er?

7 minuten leestijd
Laatst bijgewerkt op 03-08-2023

Gaat u aan de slag als zelfstandig ondernemer? Als zzp’er krijgt u met verschillende regels voor belastingen en aftrekposten te maken. Er zijn gelukkig een hoop fiscale voordelen voor (startende) ondernemers. In dit artikel gaan we in op wat belastingvoordelen en aftrekposten zijn en voor welke startersvoordelen u in aanmerking komt.

Op deze pagina:

Wat zijn belastingvoordelen?

Iedere ondernemer voor de Belastingdienst in Nederland moet belastingaangifte doen. Het kan zijn dat u geld terugkrijgt of juist nog moet bijbetalen. 

Er zijn verschillende belastingvoordelen in de vorm van aftrekposten en fiscale regelingen voor ondernemers beschikbaar. Door hiervan gebruik te maken hoeft u minder belasting te betalen. 

Wat zijn belastingvoordelen

Wat zijn aftrekposten?

Een aftrekpost is een regeling waarmee u minder belasting betaalt. De overheid stelt aftrekposten in om mensen te stimuleren om bepaalde aankopen te doen of om mensen niet dubbel te belasten. Het hangt af van uw type rechtsvorm welke aftrekposten u mag gebruiken. Voorbeelden van aftrekposten zijn de zelfstandigenaftrek en de meewerkaftrek. 

Verschil tussen belastingvoordelen en aftrekposten
Het belangrijkste verschil tussen belastingvoordelen en aftrekposten ligt dus in de aard van de voordelen. Belastingvoordelen zijn bredere stimulansen of gunstige behandelingen die vaak betrekking hebben op specifieke situaties, doelen, of sectoren, terwijl aftrekposten specifieke uitgaven zijn die individuen of bedrijven mogen aftrekken van hun belastbaar inkomen om zo hun belastingen te verminderen. In sommige gevallen kunnen aftrekposten ook worden beschouwd als een vorm van belastingvoordeel, omdat ze uiteindelijk leiden tot een lagere belastinglast voor de belastingbetalers.

Welke aftrekposten heeft een eenmanszaak of zzp’er?

Niet iedere zzp’er heeft recht op de verschillende aftrekposten. Het is belangrijk dat de Belastingdienst uw bedrijfsactiviteiten beschouwt als een ‘winst uit onderneming. Om te achterhalen of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting moet u zichzelf afvragen hoeveel winst u maakt, hoe zelfstandig uw onderneming is en hoeveel tijd u in uw onderneming steekt. Om in aanmerking te komen voor fiscale voordelen moet u minstens 1225 uur par kalenderjaar aan uw onderneming besteden. We hebben de belangrijkste aftrekposten hieronder voor u op een rijtje gezet. 

Ondernemersaftrek

Alle aftrekposten die ondernemers van de belasting mogen aftrekken worden samen ook wel de ‘ondernemersaftrek’ genoemd. Onder de ondernemersaftrek vallen de aftrekposten: zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek, speur- en ontwikkelingswerk, stakingsaftrek, mkb-winstvrijstelling, investeringsaftrek en de startersaftrek.  

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is belangrijk voor ondernemers met een eenmanszaak. De hoogte van de zelfstandigenaftrek ligt in 2023 op 5030 euro. U moet voldoen aan de volgende voorwaarden om van deze aftrek gebruik te kunnen maken:

 • U voldoet aan het urencriterium (1225 uren per kalenderjaar);
 • U heeft op 1 januari de AOW-leeftijd nog niet bereikt. Heeft u deze dan wel al bereikt? Dan ontvangt u de helft van de zelfstandigenaftrek.
 • U bent ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Meewerkaftrek

Als de partner van de ondernemer onbetaald meewerkt in de onderneming, dan kan er gebruik worden gemaakt van de meewerkaftrek. De hoogte van deze aftrek hangt af van de winst en het aantal uren dat de partner meewerkt aan de onderneming.

U komt in aanmerking voor de meewerkaftrek als u:

 • Ondernemer bent;
 • Voldoet aan het urencriterium (1225 uren per kalenderjaar);

Uw fiscale partner werkt 525 uren of meer zonder vergoeding in uw onderneming, of de vergoeding die u betaalt, is minder dan € 5.000.

Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Met de WBSO-subsidie kunt u de kosten voor R&D (research en development) van uw innovatieprojecten verlagen. Een zelfstandige met een WBSO-subsidie mag €13.360 per kalenderjaar aftrekken op de inkomstenbelasting. Voor starters is dit extra voordelig en ligt dit bedrag zelfs op €20.044. De voorwaarde hiervoor is dat een zelfstandige minimaal 500 uur per jaar aan de R&D besteed. Daarnaast moet u uiteraard ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting.

Let op: de WBSO geldt niet voor publieke kennisinstellingen.

Stakingsaftrek

Als u uw hele onderneming heeft gestaakt, dan moet u belasting betalen over de stakingswinst. De aftrek is gelijk aan de stakingswinst, maar omvat maximaal € 3.630.

U heeft recht op startersaftrek als u voldoet aan de volgende drie voorwaarden:

 • U was de afgelopen 5 jaar niet ieder jaar ondernemer voor de inkomstenbelasting;
 • U heeft de zelfstandigenaftrek, maar maximaal twee keer gebruikt in de afgelopen 5 jaar;
 • U heeft recht op de zelfstandigenaftrek (u besteedt meer dan 1225 uur, het zgn. urencriterium, aan uw onderneming per kalenderjaar en u bent een ondernemer voor de inkomstenbelasting).
Aftrekposten

Ook interessant:

Mkb-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling is zoals de naam al doet vermoeden alleen bedoeld voor eenmanszaken, vof’s en maatschappen en geldt niet voor een bv. De mkb-winstvrijstelling is een percentage van 14% van de winst uit één of meer ondernemingen. U moet de winst eerst verminderen met de ondernemersaftrek. Het maximale tarief voor de aftrek ligt in 2023 op 36,93%. 

Investeringsaftrek

Bij de investeringsaftrek kunt u een deel van het bedrag dat u investeert aftrekken van de winst. U bespaart dus geld door te investeren. De investeringsaftrek bestaat uit die soorten, omdat u in verschillende zaken kunt investeren en voor iedere soort investering weer andere regels gelden. De drie soorten investeringsaftrekken in Nederland zijn:

 1. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
 2. Energie-investeringsaftrek
 3. Milieu-investeringsaftrek (MIA) en VAMIL

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) 2023

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek gaat over de investeringen in algemene bedrijfsmiddelen, zoals computers of gereedschap. Het minimum investeringsbedrag voor de KIA bedraagt in 2023 2.601 euro voor alle investeringen in dat jaar. Het bedrag dat u aan het einde mag aftrekken hangt af van hoeveel u investeert. Bekijk in onderstaande tabel de percentages.

Hoogte van de investering Aftrekbaar percentage
< € 2.600 0%
€ 2.601 - € 63.716 28%
€ 63.717 - € 117.991 € 17.841
€ 117.992 - € 353.973 € 17.841 verminderd met 7,56% van het deel
van het investeringsbedrag boven de € 117.991
> € 353.973 0%

Niet iedereen kan in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, maar de meeste ondernemers wel. U moet natuurlijk aan de algemene eisen voldoen en in een periode meer dan € 2.400 exclusief btw hebben geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen, zoals u linksboven in de tabel kunt teruglezen. Een laatste eis is dat iedere investering afzonderlijk minimaal € 450,- is. 

Voorbeeld Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
Situatie 1:
U heeft als zzp'er €4.000,- geïnvesteerd in nieuwe kantoormeubelen en apparatuur, en u heeft geconstateerd dat deze investering onder de KIA-regeling valt.

28% van het investeringsbedrag van €4.000,- mag u extra opvoeren als fiscale kostenpost. Dit betekent dat u €1.120,- (28% van €4.000) extra kunt aftrekken van uw belastbare winst. Afhankelijk van uw inkomenschaal kan dit leiden tot een belastingvermindering van ongeveer €420,-. Dat bedrag hoeft u niet meer te betalen aan de Belastingdienst, wat een mooi financieel voordeel oplevert voor uw onderneming.

Situatie 2:
Stel dat u als zelfstandig ondernemer €3.000,- heeft geïnvesteerd in nieuwe software voor uw bedrijf. U overweegt om volgend jaar ook een nieuwe laptop aan te schaffen om uw werkzaamheden te ondersteunen.

Als u vrijwel zeker weet dat u de laptop in het volgende jaar gaat kopen, kan het fiscaal voordeliger zijn om de aankoop van de laptop in het huidige jaar te doen. Omdat u nu net onder de ondergrens zit voor de KIA-regeling, heeft u nog geen recht op aftrek. Echter, als u de laptop aanschaft, komt u net boven de ondergrens uit en komt u in aanmerking voor de KIA.

Let op: de investering moet minimaal €450 exclusief btw bedragen om mee te tellen voor de KIA-regeling.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De energie-investeringsaftrek is bedoeld voor investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Denk aan de aanschaf van bijvoorbeeld zonnepanelen. In 2023 mag u 45,5% van de investering aftrekken van de winst.

U heeft recht op EIA als u voldoet aan de volgende vier voorwaarden:

 • Het bedrijfsmiddel mag niet eerder gebruikt zijn;
 • U moet het bedrijfsmiddel tijdig (binnen 3 maanden na bestelling) melden;
 • Het bedrijfsmiddel moet op de Energielijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staan;
 • Iedere investering afzonderlijk moet minimaal  € 2.500 bedragen. Het maximale bedrag per kalenderjaar is 126 miljoen euro.

Tip: u mag de EIA en de KIA combineren.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

De milieu-investeringsaftrek (MIA) is bedoeld voor investeringen in een speciale kas voor biologische teelt (of voor speciale stallen). Dit zijn investeringen die, zoals de naam al doet zeggen, bijdragen aan een beter milieu. De MIA kan worden gecombineerd met de KIA, maar niet met de EIA. De hoogte van de aftrek hangt af van de categorie waarin uw investering valt. 

Categorie Aftrekpercentage
Categorie 1 45%
Categorie 2 36%
Categorie 3 27%

In de milieulijst van het RVO kunt u opzoeken welke investering in welke categorie valt.

U heeft recht op MIA als u voldoet aan de volgende vier voorwaarden:

 • Het bedrijfsmiddel mag niet eerder gebruikt zijn;
 • U moet het bedrijfsmiddel tijdig (binnen 3 maanden na bestelling) melden;
 • Het bedrijfsmiddel moet op de Energielijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staan;
 • Iedere investering afzonderlijk moet minimaal  € 2.500 bedragen. Het maximale bedrag per kalenderjaar is 126 miljoen euro.

Voorbeeld Milieu-investeringsaftrek (MIA)
Het aftrekpercentage wordt in de Milieulijst aangegeven met een letter voor de bedrijfsmiddelcode. Stel u heeft als zelfstandig ondernemer een fiscale winst van € 80.000, waarover u 30% belasting verschuldigd bent. U besluit te investeren in een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat, met code B. De MIA-aftrek voor code B is 27% van het investeringsbedrag.

U investeert € 40.000 in dit bedrijfsmiddel. De MIA-bedraagt is dan € 40.000 x 27% = € 10.800. U mag dit bedrag aftrekken van uw fiscale winst.
Na toepassing van de MIA wordt uw fiscale winst: € 80.000 - € 10.800 = € 69.200.

Zonder gebruik te maken van de MIA zou u € 80.000 x 30% = € 24.000 belasting moeten betalen. Maar dankzij de MIA verlaagt u uw belastingverplichting tot € 69.200 x 30% = € 20.760.
Uw voordeel door gebruik te maken van de MIA is dus € 3.240 (€ 24.000 - € 20.760).

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)
Met de VAMIL-regeling hebben zelfstandig ondernemers de mogelijkheid om investeringen op een flexibel tijdstip af te schrijven. De willekeurige afschrijving is echter beperkt tot 75%. Door sneller af te schrijven, kunnen ondernemers hun fiscale winst verminderen en daardoor minder belasting betalen in het betreffende jaar. Dit biedt een aanzienlijk liquiditeitsvoordeel dat gunstig is voor hun bedrijf.

MIA en VAMIL combineren
Zelfstandig ondernemers kunnen ook profiteren van de voordelen van zowel de MIA- als de VAMIL-regeling door deze twee te combineren. Hoewel het twee afzonderlijke regelingen zijn, maken ze gebruik van dezelfde Milieulijst, waarop alle bedrijfsmiddelen staan die in aanmerking komen voor zowel MIA als VAMIL. Elk jaar wordt een nieuwe Milieulijst gepubliceerd met actuele informatie over de regelingen en de bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen. Dit geeft ondernemers de kans om duurzame investeringen te doen en tegelijkertijd te profiteren van de belastingvoordelen die beide regelingen bieden.

MIA en VAMIL Bron: RVO

Startersaftrek

Bent u een startende ondernemer? Dan kunt u in aanmerking komen voor de startersaftrek. Er zijn enkele voorwaarden waaraan u moet voldoen:

 • U heeft recht op de zelfstandigenaftrek;
 • U was in de afgelopen 5 jaren maximaal 4 jaar ondernemer voor de inkomstenbelasting;
 • U heeft de zelfstandigenaftrek maximaal twee keer gebruikt in de afgelopen 5 jaren;
 • Er was geen geruisloze terugkeer uit een bv in het afgelopen kalenderjaar of in één van de 5 voorgaande jaren.

Zakelijke kosten aftrekken

De kosten die u voor uw bedrijf maakt, uw zakelijke kosten, kunt u vaak geheel of gedeeltelijk aftrekken van de belasting. Denk hierbij aan een zakelijke internetverbinding op uw kantoor, of uw kantoorbureau en stoel.

Welke reis en verblijfkosten zijn aftrekbaar?
Sommige reis en verblijfkosten vallen onder zakelijke kosten en zijn dus ook aftrekbaar. Denk aan een zakelijke hotelovernachting, of een reis naar een klant. Reis- en verblijfkosten zijn iets ingewikkelder dan andere kosten. Lang niet alle reis- en verblijfkosten zijn volledig aftrekbaar. Bijvoorbeeld, de btw voor kosten voor maaltijden in de horeca zijn niet aftrekbaar. Haalt u een maaltijd af (of laat u deze bezorgen) op de zaak, of eet u dit onderweg, dan is de btw wèl volledig aftrekbaar. 

Dit zijn alle beperkt aftrekbare kosten:

 • Voedsel, drank, genotmiddelen (dus ook bijv. een zakenlunch);
 • Representatie (receptie, geschenken, etc.);
 • Congressen, studiereizen en seminars.

Ook interessant:

Wat zijn fiscale reserves?

Fiscale reserves zijn de bedragen die u opzij legt en aftrekt van de winst. Dit zijn de drie belangrijkste fiscale reserves:

 1. Fiscale Oudedagsreserve (FOR)
 2. Egalisatiereserve
 3. Herinvesteringsreserve (HIR)

Let op: Tot 2022 kon u jaarlijks een deel van uw winst opzijzetten als fiscale oudedagsreserve (FOR) voor uw pensioen. Vanaf 1 januari 2023 is het niet langer mogelijk om een oudedagsreserve te vormen.
 

Fiscale reserves

1. Oudedagsreserve
U mag als ondernemer voor de inkomstenbelasting jaarlijks een deel van de winst opzij leggen voor uw oudedagsvoorziening, dit heet ook wel de oudedagsreserve. In principe zet u niet letterlijk geld op zij, maar heeft u een boekhoudkundige reservering die een deel van de winst vormt. Met deze reservering krijgt u uitstel van belastingheffing over dat deel van de winst. Dit kunt u op de korte termijn veel voordeel opleveren.

Let op: de oudedagsreserve geldt niet voor de vennootschapsbelasting. Ook is het sinds 01-01-2023 niet meer mogelijk om een oudedagsreserve te vormen.

2. Egalisatiereserve
Met een egalisatiereserve kunt u zich voorbereiden op toekomstige uitgaven. Het gaat hierbij om kosten die u eens in de zoveel jaar maakt, bijvoorbeeld voor periodiek onderhoud van uw bedrijfspand. U mag de egalisatiereserve niet gebruiken voor de aanschaf van bedrijfsmiddelen. De egalisatiereserve heeft als voordeel dat u de te betalen belasting mag verspreiden over meerdere jaren. Zo hoeft u niet in één keer veel geld uit te geven.

3. Herinvesteringsreserve
Met deze reserve kunt u de boekwinst bij een verkoop opnieuw investeren in een ander bedrijfsmiddel. Deze boekwinst komt in mindering op de kostprijs van het nieuwe bedrijfsmiddel. U moet wel aan een paar voorwaarden voldoen om van deze regeling gebruik te mogen maken. Informeer bij uw boekhouder welke reserves voor u relevant zijn. 

Hulp bij financiële boekhouding

We begrijpen dat het ingewikkeld is om uw weg te vinden in alle aftrekposten. Wat geldt voor uw onderneming en wat niet? De boekhouders en accountants in ons landelijke netwerk zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en regels. Door onderstaand formulier in te vullen kunnen we gratis en vrijblijvend voor u op zoek gaan naar maximaal drie boekhouders die aan uw wensen voldoen. We nemen kort telefonisch contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Begin uw aanvraag (100% vrijblijvend)

4,6
130 beoordelingen

Bedrijfsvorm *
Werkzaamheden

Beveiligd met SSL
Vraag gratis een offerte aan!

Onze dienst is geheel gratis en vrijblijvend voor u als ondernemer.