Wat zijn voor- en nadelen van een BV?

5 minuten leestijd
Laatst bijgewerkt op 05-10-2023

Gaat u een bedrijf beginnen? Of bent u benieuwd of het gunstig is om uw huidige bedrijfsvorm om te zetten naar een BV? Het kiezen van de geschikte rechtsvorm blijft een lastige keuze. We bespreken in dit artikel de voordelen en nadelen van een BV. 

Op deze pagina:

Voordelen van BV

Hieronder bespreken we de belangrijkste voordelen van de BV als rechtsvorm.

Professionele uitstraling

Bij de oprichting van een BV moet een notaris altijd vooraf onderzoek doen naar de intentie van de oprichter. Doordat de oprichting aan verschillende eisen moet voldoen, is het een betrouwbare vennootschap. Dit geeft de BV niet alleen nationaal, maar ook op internationaal vlak een goede reputatie. Een eenmanszaak of VOF hebben nauwelijks oprichtingseisen. Ook hoeven ze geen jaarlijkse controle en deponering van de jaarrekening te doen. 

BV Voordelen

Beperkte aansprakelijkheid

Het grootste voordeel van een BV is de beperkte aansprakelijkheid. De BV bezit een rechtspersoonlijkheid, waardoor ze zelf verantwoordelijk is bij eventuele schade. U bent als bestuurder niet persoonlijk aansprakelijk voor deze schade, het privévermogen blijft afgeschermd en veilig. Bij een eenmanszaak of VOF ligt dit anders. Hier hebben de schuldeisers recht op het privévermogen van de eigenaar als de schulden niet kunnen worden betaald.

Fiscaal aantrekkelijk bij verkoop

Bent u van plan om uw onderneming te gaan verkopen? Dan kan het verstandig zijn om de onderneming in een aparte BV onder te brengen. Deze komt dan onder een holding te vallen. Zo kunt u fiscaal voordeel behalen bij de verkoop van (een gedeelte van de) aandelen. Als de holding minstens 5% van de aandelen van de werk-BV bezit, dan is de deelnemingsvrijstelling van toepassing. Via deze vrijstelling voorkomt u dat winst die eerder is belast bij een dochtermaatschappij nog een keer wordt belast bij de moedermaatschappij.

Lage winstbelasting

Het belastingtarief voor een BV ligt lager dan het tarief voor een eenmanszaak of VOF. Als u veel winst maakt, dan bent u dus voordeliger om uw eenmanszaak om te zetten naar een BV. In 2022 betaalde u over de eerste € 395.000 winst 15% belasting, in 2023 echter betaalt u 19% belasting tot een winst van € 200.000. Ligt uw winst boven de € 200.000? Dan betaalt u 25,8% belasting. Bedrijven zullen dus eerder het hogere tarief moeten gaan betalen. De wijziging in de vennootschapsbelasting moet leiden tot een kleiner verschil tussen ondernemers in de inkomstenbelasting en werknemers + dga’s anderzijds.

Winstbelasting eenmanszaak
Bij een eenmanszaak wordt de winst tegen het tarief uit box 1 verrekend. In 2023 geldt er voor de twee schijven: 36,93% over een inkomen tot € 73.031  en een tarief van 49,5% bij een hoger inkomen.

Dividendbelasting
Keert uw vennootschap dividend uit aan aandeelhouders? Dan moet uw vennootschap waarschijnlijk dividendbelasting inhouden. Het tarief van de dividendbelasting ligt in 2023 op 15%.

Personeel aannemen

Het aannemen van vast personeel kan verschillende risico’s met zich meebrengen. Zo moet u bij ziekte of arbeidsongeschiktheid gewoon door blijven betalen. Bij een BV bent u wel beperkt in het risico. In het ergste geval gaat uw BV failliet, maar bent u zelf niet persoonlijk aansprakelijk. Bij een eenmanszaak of VOF heeft u geen juridische spreiding tussen onderneming en ondernemer. U bent in dat geval hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden, dus ook voor achterstallig salaris.

Bedrijfsopvolging en overlijden

Fiscaal gezien kan een BV gunstig worden overgedragen aan uw opvolger. De voorkomendste structuur voor de opvolging van een bedrijf is de holdingstructuur. Hierdoor vindt de verkoop onbelast plaats door de deelnemingsvrijstelling voor de verkoper.

Overlijden van DGA (Directeur-grootaandeelhouder)
Als de DGA komt te overlijden, kunnen de aandelen zonder afrekenen worden overgedragen aan de erfgenamen. Helaas denken nog teveel DGA’s dat alles goed is geregeld, waardoor ze nog geen noodplan hebben bij overlijden. Ook is er nog niet nagedacht over een testament. Weet u als DGA hoeveel erfbelasting en vennootschapsbelasting er moet worden betaald bij uw overlijden? Laat u op tijd voorlichten over regelingen die u kunt treffen om zoveel mogelijk boekwinst te kunnen overdragen aan uw erfgenamen.

Hypotheek

Het is niet altijd even eenvoudig om als ondernemer aan een hypotheeklening bij een bank te komen. Bij een BV gaat dit een stuk eenvoudiger dan bij een eenmanszaak of VOF. Zo kunt u uzelf vanuit de BV een hypotheeklening verstrekken tegen gunstige voorwaarden. Als u voldoet aan de wettelijke eisen, dan heeft u zelfs nog recht op hypotheekaftrek. U betaalt dan dus geen rente meer aan de bank, maar aan uw eigen BV. 

Nadelen van BV

Alhoewel een BV veel voordelen met zich meebrengt, zijn er ook enkele nadelen. Hieronder bespreken we de belangrijkste nadelen van de BV als rechtsvorm.

Accountantskosten administratie

De administratie is bij een BV een stuk complexer dan bij een eenmanszaak of VOF. Hierdoor zullen de jaarlijkse accountantskosten of boekhouderskosten wat hoger komen te liggen. Het verschil zit hem vooral in het neerleggen van de jaarrekening. Een BV is namelijk verplicht om ieder jaar een jaarrekening naar de KvK te sturen. De jaarrekening moet aan meer verschillende wettelijke eisen voldoen dan een jaaroverzicht voor een eenmanszaak. 

Notariële kosten

Een BV kan alleen worden opgericht door een notaris. Hierdoor vallen de inschrijvingskosten hoger uit voor een BV. Ook zodra er een extra aandeelhouder gaat deelnemen in de BV, dan zal hier een notaris aan te pas moeten komen. Bij een standaard BV zullen de kosten tussen de ongeveer € 500,- tot € 1.500,- euro liggen. De inschrijving in het Handelregister van de KvK kost € 51,95.

DGA-salaris

Een veelgestelde vraag is of u als DGA aan u zelf salaris mag betalen. Het antwoord hierop is ja, dit is zelfs verplicht. Om niet verplicht te zijn om DGA-salaris te betalen dan moet u niet meer voldoen aan één van de twee voorwaarden: hebben van 5% aandelen of werken in de BV. We raden dus aan dat u minder dan 5% van de aandelen heeft of stopt met werken in de BV.

Het 'gebruikelijke loon' van een DGA ligt in 2023 op € 51.000. Daarmee stijgt het loon voor het vierde jaar op rij. Een DGA mag een lager loon dan € 51.000 hanteren. Het is dan wel vereist om te kunnen aantonen dat dit lagere loon gebruikelijk is voor de werkzaamheden. Er blijft zo meer vermogen over om te investeren in uw onderneming.

DGA-salaris

Gemis van belastingvoordelen

Een groot nadeel van een BV vergeleken met een eenmanszaak of VOF is dat u verschillende belastingvoordelen misloopt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de mkb-winstvrijstelling. Door al deze aftrekposten te gebruiken hoeft u relatief gezien weinig belasting te betalen over een lage winst. Ligt uw verwachte winst onder de circa € 50.000,-? Dan kan het verstandiger zijn om voor een eenmanszaak of VOF te kiezen als rechtsvorm.

Ook interessant:

Boekhouder voor BV

We kunnen u helpen bij het vinden van een boekhouder die aansluit bij de wensen en behoeften die u heeft als ondernemer. We kijken dan onder andere naar de grootte en vorm van uw onderneming en het budget dat u zich kunt veroorloven. 

Vul het aanvraagformulier in en we brengen uw vrijblijvend in contact met maximaal 3 betrouwbare boekhouders in uw regio.

Begin uw aanvraag (100% vrijblijvend)

4,6
130 beoordelingen

Bedrijfsvorm *
Werkzaamheden

Beveiligd met SSL
Vraag gratis een offerte aan!

Onze dienst is geheel gratis en vrijblijvend voor u als ondernemer.